Đình làng Võ Đắt Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Di tích lịch sử văn hóa

Đình làng Võ Đắt Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Đình làng Võ Đắt tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, được xây dựng từ năm 1966, đến tháng 8/1968 khánh thành và Lễ an vị thần được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 9 năm Mậu Thân (1968). Ngôi Đình được xây dựng xuất phát từ ý nguyện của người dân nơi đây, muốn có một nơi để thờ Thành hoàng Bổn xứ Võ Đắt, các vị vì nước vong thân, các Tiền hiền khai khẩn, Hậu hiền khai cơ, là những người cưu mang độ trì cho nhân dân trăm họ sống bằng các nghề sĩ - nông - công - thương, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xã hội, địa phương. Do chiến tranh ác liệt, ngôi Đình Võ Đắt bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn. Kết thúc chiến tranh, chính quyền địa phương cho phép trùng tu khôi phục lại, để làm nơi cho bà con nhân dân sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh. Hơn 35 năm sau ngày giải phóng đất nước, với sự đóng góp của nhân dân trong và ngoài địa phương, cùng sự quyết tâm của Ban vận động, ngôi Đình được xây dựng mới trên nền móng cũ trước đây. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 27/3/2013 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Qúy Tỵ).

Đình làng Võ Đắt, còn là nơi tổ chức lễ hội truyền thống dân gian của dân tộc; là nơi giáo dục thế hệ trẻ bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy lòng yêu quê hương, yêu Tổ quốc; phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh hơn.

Với giá trị đó, ngày 04/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xếp hạng Di tích cấp tỉnh – Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Võ Đắt. Đây là Di tích lịch sử - văn hóa đầu tiên trên địa bàn huyện Đức Linh được công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc sự quan tâm đặc biệt. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa ở huyện Đức Linh, đã được xây dựng, tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả trong giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương. Trong đó có Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Võ Đắt và đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể nhân dân thị trấn Đức Tài (Võ Đắt trước đây) nói riêng và Đức Linh nói chung.

Để Đình làng Võ Đắt xứng tầm với vị thế Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy, sử dụng một cách hiệu quả nhất; phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý, bảo tồn bền vững và phát huy toàn diện các giá trị của Di tích; tiếp tục vận động các nguồn lực về vật chất và tinh thần trong việc bảo vệ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội theo hướng xã hội hóa để Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Võ Đắt vẫn giữ nguyên được giá trị lịch sử vốn có. Đồng thời, kêu gọi nhân dân bảo vệ, giữ gìn giá trị Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Võ Đắt, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân  tộc Việt Nam.


Quang cảnh Lễ trao Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Võ Đắt.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Thuận trao Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Võ Đắt.

Lễ rước Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Võ Đắt


Lễ an vị Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Võ Đắt.

Băng Châu

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0831328
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh


Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn