TẦN SUẤT GỬI/NHẬN E-MAIL TỪ THÁNG 4->5/2017

Thông báo

TẦN SUẤT GỬI/NHẬN E-MAIL TỪ THÁNG 4->5/2017

THỐNG KÊ TẦN SUẤT GỬI/NHẬN E-MAIL


Tên đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện Đức Linh


Thời gian: Từ 31/03/2014 đến 21/5/2017


Tài khoản thư điện tử Họ và tên Chức vụ Đã nhận Đã gửi Số lần đăng nhập
thaoat@duclinh.binhthuan.gov.vn Ao Thị Thảo Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề 0 0 0
congtrinhcongcong@duclinh.binhthuan.gov.vn Ban Quản Lý Công Trình Công Cộng Ban Quản Lý Công Trình Công Cộng 1 0 8
bqlda@duclinh.binhthuan.gov.vn Ban Quản Lý Dự Án Ban Quản Lý Dự Án 6 0 6
dungbq.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Biện Quốc Dũng QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Hạnh 0 0 0
hoab.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Hoà Tài chính - Kế toán TT Đức Tài 0 0 0
ducbm.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Minh Đức Nông - Lâm nghiệp xã Tân Hà 0 0 0
muoib@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Mười Trưởng phòng Nội Vụ 1 0 1
myb.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Mỹ
2 0 2
baobn@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Nguyên Bảo Chuyên Viên Phòng Nội Vụ 17 18 293
soaibn.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Nguyên Soái Tư pháp - Hộ tịch TT Đức Tài 0 0 0
thanhbn.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Ngọc Thanh Văn hóa - Xã hội xã Nam Chính 1 0 1
longbt.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thanh Long Địa chính - Xây dựng xã Nam Chính 1 0 1
yenbt@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thi Yến Cán Sự Phòng Y tế 11 3 28
babt@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Ba Chuyên Viên Phòng TC-KH 0 0 0
hienbtb.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Bích Hiền Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Hạnh 0 0 0
hangbtb.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Bích Hằng chuyên viên 2 2 3
huongbtd.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Duy Hương Cán Bộ Một Cửa 0 0 0
liennbth.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Hồng Liên
4 0 4
lienbth.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Hồng Liên Văn Phòng UBND xã Đức Chính 11 11 82
ngocbth.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Hồng Ngọc Văn phòng - Thống kê Xã MéPu 2 3 8
huongbtk.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Kiều Hương UBND xã Đông Hà 0 0 0
hoangbtm.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Minh Hoàng Tài chính - Kế toán xã Đức Chính 1 0 24
xuanbtt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Thị Thanh Xuân Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà 0 0 0
haibt@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Tấn Hải Giám Đốc Trung tâm dạy nghề 25 12 46
thobv@duclinh.binhthuan.gov.vn Bùi Vũ Thọ Chuyên Viên Phòng NN & PTNT 5 14 79
tubl@duclinh.binhthuan.gov.vn Bạch Lệ Tú Cán bộ TNQLHS BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
bhxh@duclinh.binhthuan.gov.vn Bảo Hiểm  Xã Hội Đức Linh
44 5 240
duongcq@duclinh.binhthuan.gov.vn Cao Quốc Dương Phó Giám Đốc Ban quản lý dự án 36 34 201
anhctm.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Cao Thị Mỹ Anh
8 1 33
thuyctt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Cao Thị Thu Thuỷ Tài chính - Kế toán xã Đức Chính 1 0 1
danhcv.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Cao Văn Danh Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh 0 0 0
cucthue@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Cục Thuế Chi Cục Thuế 0 0 0
chicucthongke@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Cục Thống Kê Chi Cục Thống Kê 3 0 12
doanhcq.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Chu Quốc Doanh Tài chính - Kế toán xã Trà Tân 0 0 0
cacphongban@duclinh.binhthuan.gov.vn Các phòng ban thuộc UBND huyện Đức Linh Các phòng ban thuộc UBND huyện Đức Linh 0 0 0
cacxathitran@duclinh.binhthuan.gov.vn Các xã, thị trấn huyện Đức Linh Các xã, thị trấn huyện Đức Linh 0 0 0
cavoxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Thị Trấn Võ Xu Công An Thị Trấn Võ Xu 0 0 0
caductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Thị Trấn Đức Tài Công An Thị Trấn Đức Tài 0 0 0
camepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã MéPu Công An Xã MéPu 0 0 0
canamchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Nam Chính Công An Xã Nam Chính 0 0 0
casungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Sùng Nhơn Công An Xã Sung Nhơn 0 0 0
catratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Trà Tân Công An Xã Trà Tân 0 0 0
catanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Tân Hà Công An Xã Tân Hà 0 0 0
cavuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Vũ Hòa Công An Xã Vũ Hòa 0 0 0
cadakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã ĐaKai Công An Xã ĐaKai 0 0 0
cadongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Đông Hà Công An Xã Đông Hà 0 0 0
caducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Đức Chính Công An Xã Đức Chính 0 0 0
caduchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xã Đức Hạnh Công An Xã Đức Hạnh 0 0 0
caductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Công An Xạ Đức Tín Công An Xã Đức Tín 0 0 0
nguyend@duclinh.binhthuan.gov.vn Dương Nguyên Chuyên Viên BQL CTCC 6 0 6
minhdt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Dương Thanh Minh Tin học xã Đông Hà 0 0 0
huyendtb@duclinh.binhthuan.gov.vn Dương Thị Bích Huyền Chuyên Viên Phòng Tư pháp 16 8 133
huongdt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Dương Thị Hương Văn hóa - Xã hội xã ĐaKai 2 3 8
chibo@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Chi Bộ Các Cơ Quan Chính Quyền 0 0 0
coquan-donvitrendiabanhuyen@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Các Cơ quan - Đơn Vị Trên Địa Bàn Huyện 0 0 0
phongban@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Các Phòng Ban Chuyên Môn 0 0 0
cacxa@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Các Xã
0 0 0
xathitran@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Các Xã Thị Trấn
13 0 13
motcua@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Một Cửa Liên Thông
0 0 0
phongbanthuochuyen@duclinh.binhthuan.gov.vn Group Phòng Ban Thuộc Huyện
0 0 0
thachhk.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Kim Thạch Tư pháp - Hộ tịch xã Sùng Nhơn 2 3 36
sahl.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Lê Sa Thú y xã Đức Chính 0 0 0
tuanhq@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Quốc Tuấn Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
sanh.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Sạn Nông - Lâm nghiệp xã Sùng Nhơn 0 0 0
linhhtm.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Thị Mỹ Linh Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Tân Hà 0 0 0
kieuhtt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Thị Tiểu Kiều Văn phòng - Thống Kê xã Sùng Nhơn 11 5 43
trunghv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Văn Trung chuyên viên 0 0 0
huuhx.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Xuân Hữu Tài chính - Kế toán xã Sùng Nhơn 10 0 17
dauhd.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Hoàng Đình Dậu Văn hóa - Xã hội xã Trà Tân 0 0 0
huongh@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Hương Phó Phòng VH-TT 1 0 1
baohq@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Quốc Bảo Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề 2 4 72
tuanht.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thanh Tuấn Tư pháp - Hộ tịch TT Đức Tài 0 0 0
linhht.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thiện Linh Phó Chủ tịch UBND TT Võ Xu 2 0 4
ngochtb@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Bích Ngọc Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề 0 0 0
tranghtc.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Cẩm Trang Văn phòng - Thống Kê TT Đức Tài 33 20 275
chunghtk.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Kim Chung Văn phòng - Thống Kê TT Võ Xu 0 0 0
cuchtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Kim Cúc Chuyên Viên VP.HĐ & UB huyện Đức Linh 36 16 143
diephtm.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Mỹ Điệp Văn phòng - Thống kê xã Đức Tín 36 22 167
tuyenhtn@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Ngọc Tuyến Chuyên Viên Phòng LĐTB-XH 42 7 384
hanhhtt.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Thanh Hạnh Tài chính - Kế toán xã Nam Chính 0 0 0
thaohtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Thanh Thảo Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
tamht@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Tâm Chuyên Viên Phòng LĐTB-XH 30 37 132
honghta.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Thị Ánh Hồng Tài chính - Kế toán xã Vũ Hoà 0 0 0
kuonght.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Tuấn Kương Quản lý Đài Truyền thanh - NVHUBND xã Đông Hà 0 0 0
dunght.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Tấn Dũng Phó Chủ tịch HĐND xã Nam Chính 0 0 0
honghv@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Văn Hồng Chuyên Viên Ban quản lý dự án 28 33 130
phunghv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Văn Phụng Tư pháp - Hộ tịch Xã MéPu 0 0 0
tuhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Văn Tú Phó chủ tịch UBND huyện 4 0 4
tinhhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Huỳnh Văn Tỉnh Phó Chủ Tịch UBND Huyện Đức Linh 8 5 28
khanhhn@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Ngọc Khanh Phó Chủ Tịch HĐND 6 0 6
loanhtb.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Thị Bích Loan Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Chính 0 0 0
duyenhth@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Thị Hữu Duyên Chuyên Viên Phòng Tư Pháp 7 9 18
hoahtx@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Thị Xuân Hoa Phó Phòng VH-TT 1 1 1
minhhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Văn Minh Chuyên viên 21 36 771
thuanhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Văn Thuận Giám Đốc Trung Tâm VHTT 0 0 0
thaihv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Hà Văn Thái Văn phòng - Thống Kê TT Võ Xu 4 0 9
hatkiemlam@duclinh.binhthuan.gov.vn Hạt Kiểm Lâm Hạt Kiểm Lâm 1 0 1
dachn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Như Đắc Phó Chủ tịch UBND xã Đức Tín 22 0 28
phonghq.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Quốc Phong Tài chính - Kế toán Xã MéPu 0 0 0
tuyenhs.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Sỹ Tuyền Nông - Lâm nghiệp xã Vũ Hoà 0 0 0
tuyenht@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Thanh Tuyền Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
vanhth@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Thị Hồng Vân chuyên viên Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 27 25 404
donghtk.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Thị Kim Đồng Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Nam Chính 0 0 0
nguyethta.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Thị Ánh Nguyệt UBND xã Đông Hà 2 0 2
hoahv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Văn Hoà Thú y xã Trà Tân 0 0 0
hoahv@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Văn Hòa Cán Sự Phòng LĐTB-XH 4 0 13
sonhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Văn Sơn Trưởng Phòng Y Tế 0 0 0
tienhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Văn Tiến Chuyên Viên Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 0 0 0
trunghv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Văn Trung Phó Chủ tịch UBND TT Võ Xu 0 0 0
manhd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Hồ Đức Mận UBND xã Đông Hà 0 0 0
thohn@duclinh.binhthuan.gov.vn Hứa Ngọc Thọ Chuyên Viên Phòng Giáo dục 0 0 0
lienhtt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Hứa Thị Thu Liên Văn hóa - Xã hội Xã MéPu 0 0 0
quanghd.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Hứa Đại Quang
0 0 0
bel.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Bé Phó Chủ tịch UBND Xã MéPu 0 0 0
nghilc@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Công Nghị Chuyên Viên Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 0 0 0
dunglhm@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Hoàng Mỹ Dung Chuyên Viên Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 0 0 0
huyl.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Huy Văn hóa - Xã hội xã Đức Hạnh 0 0 0
thailh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Hồng Thái Trưởng Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 0 0 0
kietl@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Kiệt Quản trị mạng 72 34 681
toanlm@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Minh Toàn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng 5 10 429
rinlm.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Mông Rin Phó chủ tịch UBND xã Đông Hà 6 3 35
hailm.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Mạnh Hải chuyên viện 0 0 0
datlnp.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Nguyễn Phúc Đạt Nông - Lâm nghiệp Xã MéPu 0 0 0
thongln.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Ngô Thống Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính 0 0 0
hungln@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Ngọc Hùng Chánh Văn Phòng 1 0 1
cuonglq.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Quang Cường Điạ chính - Xây dựng xã Đức Hạnh 1 0 1
hunglq.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Quang Hùng Thú y xã Đức Hạnh 0 0 0
phulq@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Quang Phú chuyên viên Thanh Tra huyện 41 39 112
huyenlqn@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Quốc Nhật Huyền Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
uyenlqt.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Quỳnh Trúc Uyên Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Chính 1 0 1
dunglt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thanh Dũng Thú y TT Đức Tài 0 0 0
chienltb.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Bách Chiến Tài chính - Kế toán xã ĐaKai 1 6 112
lienltb@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Bích Liên Giám định viên BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
chinlt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Chín
0 0 0
hoalt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Hoa
9 9 21
thuonglth@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Hoài Thương Kế Toán Ban Quản Lý Dự Án 27 41 106
linhlth.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Hải Linh Tài chính - Kế toán xã Trà Tân 0 0 0
lyltk.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Khánh Ly Tư pháp - Hộ tịch xã ĐaKai 0 0 0
haltk@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Kim Hà VT-TQ BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
thuanltk@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Kim Thuận Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 2
thanhltk@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Kim Thành Kế Toán Ban Quản Lý Dự Án 25 46 331
lanhlt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Lành Tài chính - Kế toán xã Đức Tín 19 1 14
quyenltn.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Ngọc Quyên Tài chính - Kế toán TT Võ Xu 0 0 10
thanhlt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thanh Văn hóa - Xã hội xã Đức Chính 0 0 0
huyenltt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thanh Huyền Chủ tịch HĐND xã Đức Hạnh 1 1 2
hoaltt@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thanh Hóa Văn thư lưu trử Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 2 0 2
thuyltt@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thanh Thúy Chuyên Viên Phòng LĐTB-XH 21 20 310
trangltt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thanh Trang Tin học xã Đức Hạnh 0 0 0
vanltt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thanh Vân Văn phòng - Thống Kê xã Sùng Nhơn 2 0 2
thamlt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Thắm Tài chính - Kế toán xã ĐaKai 0 0 0
tranglty@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Thị Yên Trang Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
tienl@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Tiên Giám Đốc Văn Phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
anhlt@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Trâm Anh
0 0 0
thanhlt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Tất Thành Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Nhơn 0 0 0
khaltp@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Tự Phương Kha Phó Giám Đốc Trung Tâm VHTT 0 0 0
hanhlv.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Viết Hạnh Điạ chính - Xây dựng xã ĐaKai 1 0 1
hunglv.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Việt Hùng Địa chính - Xây dựng TT Đức Tài 0 0 0
vanl@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn chuyên viên 8 13 97
baulv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Báu Văn hóa - Xã hội xã Tân Hà 0 0 0
baolv.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Bảo Văn hóa - Xã hội xã ĐaKai 1 0 1
chilv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Chí
0 0 0
duoclv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Dược Kế Toán Phòng LĐTB & XH 14 30 196
hienlv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Hiền Trưởng phòng Tư Pháp 0 0 0
hunglv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Hưng chuyên viên 0 0 0
hailv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Hải UBND xã Đông Hà 1 1 9
khanhlv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Khanh
0 0 8
luonglv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Lương chuyên viên 0 0 0
muoilv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Mười Văn hóa - Xã hội xã Tân Hà 28 32 263
nhatlv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Nhật Cán bộ thu BHXH huyện Đức Linh 1 0 1
saulv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Sáu Phó Giám Đốc BQL-CTCC 1 1 8
thailv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Thái Điạ chính - Xây dựng xã Đức Tín 15 4 59
tholv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Thọ Trưởng Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng 5 0 7
toanlv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Toàn Bí Thư Thị Trấn Đức Tài 4 1 21
duclv@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Văn Đức Chuyên Viên Trạm Khuyến Nông 2 2 16
quanglv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Vũ Quang Phó Chủ tịch UBND Xã MéPu 0 0 0
hienlx.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Xuân Hiền Phó chủ tịch UBND xã Đông Hà 1 1 9
hoalx.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Xuân Hoá Điạ chính - Xây dựng xã ĐaKai 0 0 0
truonglx.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Xuân Trường chuyên viên 0 0 0
phongld.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Đình Phong Phó Chủ tịch HĐND xã ĐaKai 1 0 1
thaold.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Đình Thảo Phó Phòng Tư Pháp 4 0 7
binhld@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Đức Bình Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
xuongld@duclinh.binhthuan.gov.vn Lê Đức Xướng Trưởng Phòng Nội Vụ 0 0 0
thanhlt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Lưu Thị Thành QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã ĐaKai 0 0 0
huongltx@duclinh.binhthuan.gov.vn Lưu Thị Xuân Hương Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
loild@duclinh.binhthuan.gov.vn Lưu Đình Lợi Chuyên Viên Chi cục Thống Kê 14 6 142
quynhlq.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Lại Quý Quynh chuyên viên 0 0 0
thanhlt@duclinh.binhthuan.gov.vn Lại Thị Thanh Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
k67-2016-2017@duclinh.binhthuan.gov.vn Lớp Trung Cấp Chính Trị
11 17 2206
truongmk.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Kiên Trường Tài chính - Kế toán xã Đông Hà 0 0 0
trieumq@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Quốc Triệu Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
thaom@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Thảo Chuyên Viên Phòng VH-TT 0 0 0
huongmt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Thị Hương Văn phòng - Thống kê Xã MéPu 1 1 3
lemtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Thị Kim Lệ Chuyên Viên Thanh Tra huyện 36 16 213
hungmv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Viết Hùng Tin học xã Trà Tân 0 0 0
thangmd@duclinh.binhthuan.gov.vn Mai Đức Thắng Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
phuongna@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Anh Phương Chuyên Viên Phòng LĐTB-XH 22 120 141
tuanna.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Anh Tuấn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Sùng Nhơn 13 4 48
vuna.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Anh Vũ Điạ chính - Xây dựng xã Vũ Hoà 1 0 116
binhn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Bình Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Tín 4 0 3
hieunc@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Chí Hiếu Cán bộ sổ thẻ BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
hoannc.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Công Hoan Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Hoà 1 0 1
nghianc@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Công Nghĩa Chuyên Viên VP.HĐ & UB huyện Đức Linh 87 37 661
cuocn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Cước Trưởng Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 1 0 8
hiennd.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Duy Hiền
36 5 85
tuannduy@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Duy Tuấn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng 16 39 218
dungn.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Dũng Tài chính - Kế toán xã Đức Hạnh 1 1 2
anhnd.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Dũng Anh Chủ tịch UBND xã Nam Chính 0 0 0
dungndt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Dương Thùy Dung Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
anhnh.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hoàng Anh Tư pháp - Hộ tịch TT Võ Xu 2 0 2
anhnh.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hoàng Anh
15 1 15
minhnh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hoàng Minh Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
longnh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Huỳnh Long Chuyên Viên Ban quản lý dự án 23 22 147
dungnh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hưu Dũng Phó Giám Đốc Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất 11 2 60
hain.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hải Nông - Lâm nghiệp xã ĐaKai 0 0 0
chinh.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hữu Chí
0 0 0
cainh.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hữu Cải Chủ Tịch UBND xã Đông Hà 0 0 0
namnhh.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hữu Hoàng Nam
3 7 13
ninhnh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Hữu Ninh Phó Chủ Tịch UBND Xã Tân Hà 44 42 121
tuyennk.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Khắc Tuyền Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh 0 0 2
phink.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Kim Phi Nông - Lâm nghiệp xã Đức Tín 0 0 0
hungnl@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Long Hùng Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
danhnl.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Lưu Danh QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa Xã MéPu 0 0 0
nghinm@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Minh Nghị Phó Phòng NN&PTNT 4 6 29
sonnm@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Minh Sơn Chuyên Viên Phòng TC-KH 0 0 2
thangnm@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Minh Thắng Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
tannm.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Minh Tân Phó Chủ tịch UBND xã Nam Chính 0 0 0
minhnnc@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Cơ Minh Phó Trưởng Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 15 3 67
dannn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Dân
5 1 2
dungnn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
hiepnn.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Hiệp Thú y xã ĐaKai 1 0 2
thunnm@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Minh Thư Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
phongnn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Phong Phó Văn phòng HĐND & UBND huyện 12 13 277
quangnn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Quang Phó CVP HĐND & UBND Huyện Đức Linh 55 23 817
thinn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Thị Chuyên Viên 18 25 226
tiennn.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Tiên chuyên Viên Văn Phòng Nam Chính 0 0 0
tuyennn.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Tuyên Văn phòng - Thống Kê xã Nam Chính 0 0 0
minhnnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Ngọc Tú Minh Chi Cục Phó Chi cục Thống Kê 3 1 6
quangnpt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Phan Thành Quang Điạ chính - Xây dựng xã ĐaKai 5 2 756
hungnp.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Phi Hùng chuyên viên 0 0 0
namnp.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Phong Nam UBND xã Đông Hà 0 0 0
thonp@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Phước Thọ Nhân viên HĐ Phòng Y tế 2 4 14
tuongnp.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Phước Tường
0 0 0
tuongnp@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Phước Tường
0 0 0
tuannq.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Quang Tuấn Thú y xã Đức Tín 0 0 0
binhnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Bình Chi Cục trưởng Chi cục Thống Kê 1 1 7
duongnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Dương Chuyên Viên VP.HĐ & UB huyện Đức Linh 70 41 729
mynth@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Hoài Mỹ Chuyên Viên VPĐKQSDĐ 0 0 0
namnt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Nam
0 0 0
phongnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Phong Cán bộ thu BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
phucnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Phúc Chuyên Viên Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất 1 0 1
huyenntt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Trâm Huyền Cán bộ TNQLHS BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
tuannt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Tuấn phó trưởng phòng tài nguyên - môi trường 0 0 0
tungnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên 2 6 321
hieunt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thành Hiếu Chuyên Viên Phòng Tài nguyên – Môi trường 50 67 1372
phucnth@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thành Phúc Chuyên viên Trung Tâm Dân Số KHHGĐ 0 0 0
trungnt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thành Trung Văn phòng - Thống Kê xã ĐaKai 8 5 557
tamnt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thành Tâm UBND xã Đông Hà 0 0 0
chaunt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thái Châu Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng 1 0 1
thangn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thắng Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
hungnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thế Hùng QL Đài Truyền Thanh Truyền Hình 0 0 0
vannt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thế Vân
0 0 0
tramntb.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Bích Trâm Văn phòng - Thống kê xã Đức Chính 0 0 0
tramntb@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Bích Trâm Văn Thư - Lưu Trữ 0 0 0
daontb@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Bích Đào Chuyên Viên Phòng NN & PTNT 8 16 31
yenntb.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Bạch Yến Văn phòng - Thống kê xã Đức Tín 11 10 104
chont@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Cho Phó Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 7 5 23
hoant@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hoa Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
huent@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Huệ Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
tramnth@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Phát Thanh Viên 0 0 0
hant.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hà chuee6n viên 0 0 0
huongnt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hường Địa chính - Xây dựng xã Trà Tân 0 0 3
thamnth@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hồng Thắm Chuyên Viên Phòng TC-KH 16 14 84
thamnth.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hồng Thắm UBND xã Đông Hà 0 0 2
tuointh.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hồng Tươi Văn phòng - Thống Kê xã Tân Hà 17 19 169
viennth@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Hồng Viên Văn Thư - Lưu Trữ 3 6 106
cantk@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Kim Ca Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
hantt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Kim Hà Kế toán viên BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
khaintk@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Kim Khải Cán Sự VP.HĐND&UBND 8 3 59
lanntk.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Kim Lan Văn hóa - Xã hội TT Võ Xu 1 1 8
loanntk.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Kim Loan Tin học xã Sùng Nhơn 0 0 0
lamnt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Lam chuyên viên 0 0 0
phuongntl@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Linh Phương Chuyên Viên Phòng VH-TT 1 2 1
hongntl.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Lệ Hồng Phó Chủ tịch HĐND TT Võ Xu 1 0 1
hointm@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Minh Hợi Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
tuntm.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Minh Tứ Tài chính - Kế toán xã Vũ Hoà 4 0 14
hanhntm@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chuyên Viên Phòng Nội Vụ 27 38 393
lamntn.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Ngoc Lam Văn phòng - Thống Kê TT Võ Xu 5 2 297
hantn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Ngọc Hà Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
linhntn@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Ngọc Linh Chuyên Viên Phòng TC-KH 1 0 1
phuongnt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Phương Văn phòng - Thống kê xã Đức Chính 0 0 0
loanntp@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Phương Loan Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
quyennt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Quyên Tài chính - Kế toán xã Tân Hà 0 0 0
anhntq@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Quỳnh Anh Kế Toán Ban Quản Lý Dự Án 24 35 322
sennt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Sen
0 0 0
nuntt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thanh Nữ Điạ chính - Xây dựng Xã MéPu 0 0 1
thunt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thu Văn phòng - Thống kê xã Đức Tín 40 6 27
thuyntt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tài chính - Kế toán xã Đức Tín 4 0 15
thaontt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên Viên 0 0 0
thuynt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thuý Tài chính - Kế toán xã Sùng Nhơn 0 0 0
anntt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thuý An Địa chính - Xây dựng xã Trà Tân 0 0 17
thuynt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thuỷ QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Tín 1 0 2
anntt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thúy An Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
thaont.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Thảo Địa chính - Xây dựng xã Đức Chính 0 0 0
vintt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Tường Vi Văn phòng - Thống Kê xã Trà Tân 1 1 25
anhntv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Vân Anh Văn phòng - Thống Kê xã Vũ Hoà 0 0 0
linhntd@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thị Đức Linh Chuyên Viên Phòng Nội Vụ 0 0 0
thun.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Thự Phó Chủ tịch UBND TT Đức Tài 0 0 0
quyetnt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tiến Quyết Chủ tịch UBND xã Đức Chính 0 0 0
kietnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tuấn Kiệt
1 4 21
vannt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tường Vân Văn phòng - Thống kê Xã MéPu 11 8 101
hungnta@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tấn Hùng Phó Trưởng Phòng TC-KH 0 0 0
nghent@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tấn Nghệ Trưởng phòng TC-KH 4 5 22
truongnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tấn Trượng Phó Trưởng Phòng NN & PTNT 0 0 0
datnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Tấn Đạt Chuyên Viên Ban Quản ‎l‎ý Cụm 6 11 265
vinhn.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Vinh Điạ chính - Xây dựng Xã MéPu 1 0 1
dungnv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Việt Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Đức Tín 5 0 5
conv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Cơ Địa chính - Xây dựng TT Võ Xu 2 0 4
dungnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Dũng Trưởng Phòng NN & PTNT 5 5 74
hungnv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Hùng chuyên viên 0 0 0
huynv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Húy Phó Chủ Tịch UBND Huyện Đức Linh 3 0 3
huongnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Hường Phó Phòng Nội Vụ 0 0 0
khainv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Khải Phó Bí Thư Đảng Ủy xã Tân Hà 0 0 0
longnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Long Phó Phòng Nội Vụ 24 14 181
luannv.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Luận Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Hạnh 0 0 0
minhnv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Minh chuyên viên 0 0 0
phatnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Phát Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
phunv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Phú UBND xã Đông Hà 5 7 205
phunv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Phú Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 1 7 89
phuongnv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Phương
0 0 0
quannv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Quân Văn hóa - Xã hội xã Trà Tân 0 0 0
quynv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Quý Trưởng Phòng TC-KH 1 0 13
suotnv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Suốt Phó Chủ tịch HĐND xã Trà Tân 0 0 0
sonnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Sơn Chuyên Viên 5 5 10
thiennv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Thiện Phó Giám Đốc Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
thieunv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Thiệu Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
thanhnv.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Nhơn 0 0 0
thanhnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Thạnh Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
thucnv.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Thức Chủ tịch UBND TT Đức Tài 0 0 0
tiennv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Tiến Tài chính - Kế toán xã Tân Hà 0 0 0
truongnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Trưởng Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
toinv@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Tới Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
duongnv.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Văn Đương Văn hóa - Xã hội TT Đức Tài 30 17 57
hainx.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Xuân Hải Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Chính 0 0 0
mainx@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Xuân Mai Chánh Thanh Tra 0 0 0
dinhnd@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đình Dinh CHủ Tịch UBMTTQ xã Đông Hà 0 0 0
tuannd@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đình Tuân Giám Đốc Ban quản lý dự án 39 15 82
thuannd.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đặng Thuận Điạ chính - Xây dựng Xã MéPu 0 0 1
phuongnd.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đỗ Phường Địa chính - Xây dựng xã Đức Chính 0 0 0
hieund.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đức Hiếu UBND xã Đông Hà 2 0 35
hiennd.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đức Hiền Nông - Lâm nghiệp xã Nam Chính 0 0 0
linhnd@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đức Linh Cán bộ thu BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
phongnd.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nguyễn Đức Phong
0 0 0
kiennt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Ngyễn Trung Kiên Phó Chủ tịch HĐND TT Đức Tài 16 18 61
vinl@duclinh.binhthuan.gov.vn Ngô Lê Vi Chuyên viên Phòng Tư Pháp 8 3 36
lucn@duclinh.binhthuan.gov.vn Ngô Lực Phó Chánh Thanh Tra  0 0 0
phuongnt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Ngô Trần Phương chuyên viên 0 0 0
gianp.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Giản Văn hóa - Xã hội xã Nam Chính 0 0 0
hungpl@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Long Hùng Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
hienpn.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Ngọc Hiến Phó Chủ tịch UBND xã ĐaKai 2 0 1
huongppl@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Phúc Lệ Hương PGĐ.Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý huyện Đức Linh 0 0 0
taipt@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Thanh Tài Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề 2 0 2
huongpt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Thị Hương Tài chính - Kế toán TT Đức Tài 3 5 153
maiptn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Thị Ngọc Mai Phóng Kinh Tế và Hạ Tầng 27 22 152
nuongptx@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Thị Xuân Nương Chuyên Viên Liên Đoàn Lao Động huyện 1 0 1
tungpv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Viết Tùng Chuyên viên phòng TN&MT 14 9 37
congpv.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Văn Công Điạ chính - Xây dựng xã Sùng Nhơn 0 0 0
thupv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Văn Thu Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng 28 12 503
thaopv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Văn Thảo Điạ chính - Xây dựng xã Vũ Hoà 6 6 57
thuongpx.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Xuân Thương Địa chính - Xây dựng xã Trà Tân 0 0 0
minhpd.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phan Đức Minh Chủ Tịch UBND Xã Tân Hà 13 4 60
phonggiaoduc@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Giáo Dục Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 2 0 3
phongkinhtevahatang@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng 2 1 1
phonglaodong@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Lao Động - Thương Binh Xã Hội Phòng Lao Động - Thương Binh Xã Hội 1 1 4
phongnongnghiep@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Nông Nghiệp Phòng Nông Nghiệp 37 0 1
phongnoivu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Nội Vụ Phòng Nội Vụ 8 5 55
phongthanhtra@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Thanh Tra Phòng Thanh Tra 8 22 135
phongtaichinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 17 33 209
phongtainguyen@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Tài Nguyên - Môi Trường Phòng Tài Nguyên & Môi Trường 8 3 47
phongtuphap@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Tư Pháp Phòng Tư Pháp 12 26 124
phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Văn Hóa Huyện Đức Linh Phòng Văn Hóa Huyện Đức Linh 32 51 1234
phongyte@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Y Tế Phòng Y Tế 12 9 406
cuongpm@duclinh.binhthuan.gov.vn Phùng Minh Cường Phó Giám đốc Ban Quản Lý Dự Án 18 23 257
uyenptp.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phú Trần Phương Uyên Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính 0 0 0
binhpq.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phương Quốc Bình Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân 0 0 0
duypa.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Anh Duy Địa chính - Xây dựng TT Đức Tài 0 0 0
duongpc.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Chính Dương Địa chính - Xây dựng TT Võ Xu 0 0 0
hoangpc.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Công Hoàng UBND xã Đông Hà 0 0 0
hungpc.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Công Hùng Tư pháp - Hộ tịch xã Trà Tân 0 0 0
haupc.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Công Hậu
0 0 0
hungpd.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Duy Hưng Chủ tịch UBND xã Trà Tân 1 0 1
kieupd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Duy Kiều Phó chủ tịch HĐND xã Đông Hà 2 0 1
chuongph.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Hiến Chương Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Hoà 0 0 0
triph.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Hoàng Trí Thú y xã Sùng Nhơn 0 0 0
thaopn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Nguyên Thảo Phó Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 0 0 0
quangpn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Ngọc Quang Trưởng  Đài Truyền thanh – Truyền hình 1 1 10
dangpp@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Phước Đăng Chuyên Viên Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 3 2 3
nguyenpq.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Quang Nguyên Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Hoà 0 0 0
trapt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thanh Trà Văn phòng - Thống Kê xã Trà Tân 1 0 1
hapt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thái Hà chuyên viên 0 0 0
thupta@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Anh Thư Giám Đốc Trung Tâm Dân Số KHHGĐ 0 0 0
giangptb.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Bích Giang Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ TT Đức Tài 0 0 0
canpt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Cần chuyên viên 0 0 0
hieupt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Hiếu
1 0 4
lienptk.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Kim Liên
0 0 1
phuongptk@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Kiều Phương Chủ Tịch UBND xã Đức Chính 1 0 1
xuanptl.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Lan Xuân Văn phòng - Thống Kê TT Đức Tài 0 0 0
lept.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Lệ Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Chính 0 0 0
hangptl@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Lệ Hằng Chuyên Viên Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 0 0 0
lichpt@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Lịch Chuyên Viên Trung Tâm Dạy Nghề 0 0 0
luapt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Lụa UBND xã Đông Hà 1 1 10
nguyetptm@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Mộng Nguyệt Chủ Tịch Liên Đoàn Lao Động huyện 0 0 0
nguyenpt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Nguyên Văn hóa - Xã hội xã Sùng Nhơn 1 0 1
hoaiptt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Thanh Hoài
0 0 0
thupt@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Thu Chuyên viên Trung Tâm Dân Số KHHGĐ 0 0 0
tuyetyt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Tuyết Tư pháp - Hộ tịch xã Trà Tân 0 0 0
chinhptt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Thị Tuyết Chinh Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Hoà 0 0 0
sinhpt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Trường Sinh Văn hóa - Xã hội xã Đức Hạnh 0 0 0
nhapt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Trọng Nhã Văn hóa - Xã hội xã Vũ Hoà 0 0 0
lept.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Tấn Lệ Chủ tịch UBND TT Võ Xu 0 0 0
duongpv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Dương Tư pháp - Hộ tịch TT Võ Xu 6 0 286
luongpv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Lương Phó Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng 0 0 0
mungpv.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Mừng
0 0 0
nampv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Nam chuyên viên 0 0 0
noipv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Nơi Giám Đốc BQL CTCC 0 0 0
thuanpv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Thuận Thú y xã Vũ Hoà 0 0 0
tuongpv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Văn Tường Chủ tịch UBND xã Vũ Hoà 3 2 46
bangpvn.donha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Vũ Ngọc Bằng
0 0 0
bangpvn.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phạm Vũ Ngọc Bằng chuyên viên 0 0 0
thoatt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Thái Thị Thoả Văn phòng - Thống kê xã ĐaKai 2 5 32
tamtv.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Thái Văn Tâm Phó Chủ tịch HĐND xã Sùng Nhơn 0 0 0
ngatt@duclinh.binhthuan.gov.vn Thân Thị Nga Chuyên Viên Phòng  NN & PTNT 18 7 66
thetc.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Thạch Cảnh Thê Tài chính - Kế toán TT Võ Xu 1 0 1
thangtc.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Thạch Cảnh Thắng Tin học TT Võ Xu 0 0 0
nhungtth.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Thới Thị Hồng Nhung Thú y xã Nam Chính 0 0 0
thutuchanhchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
34 12 28
trungtamdanso-khhgd@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình 1 0 1
daynghe@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề 0 0 0
khuyennong@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Khuyến Nông Trung Tâm Khuyến Nông 0 0 3
ttptqd@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất 3 3 9
vanhoathethao@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao 5 2 44
yteduphong@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Trung Tâm Y Tế Dự Phòng 0 0 0
loant@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Loan Phó Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng 2 2 11
phutn.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Ngọc Phú Tư pháp - Hộ tịch xã Sùng Nhơn 1 6 12
dantn.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Ngọc Đản Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Hà 0 0 0
hieutq@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Quang Hiệu Chuyên Viên Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất 3 3 37
dentq@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Quang Đến Phó Trưởng Phòng NN & PTNT 0 0 0
nguyentt@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thảo Nguyên Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
huongtt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thị Hương chuyên viên 0 0 0
trangttk.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thị Kiều Trang chuyên viên 0 0 0
nattl@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thị Li Na Cán Sự Phòng Y tế 1 0 1
maittn.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thị Ngọc Mai Văn phòng - Thống Kê xã Trà Tân 9 4 39
ngattt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thị Thanh Nga Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hà 9 1 11
yttdn.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thị Đoàn Như Ý Văn phòng - Thống Kê xã Tân Hà 2 2 7
vitt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Thủy Vi
0 0 0
anhtt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Tuấn Anh Đoàn thanh niên 0 0 0
huongtv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Văn Hương Chủ tịch UBND xã Đức Tín 44 0 34
minhtv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Văn Minh
2 0 2
quangtv@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Văn Quảng Giám Đốc Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất 0 0 2
ductv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trương Vĩnh Đức Điạ chính - Xây dựng xã Tân Hà 1 0 1
tramkhuyennong@duclinh.binhthuan.gov.vn Trạm Khuyến Nông Trạm Khuyến Nông 3 0 3
tuanta.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Anh Tuấn
1 1 2
tungtc@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Cao Tùng chuyên viên Phòng NN & PTNT 37 48 624
khanhtd@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Duy Khánh chuyên viên Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21 29 177
ductd.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Duy Đức Văn hóa - Xã hội TT Đức Tài 0 0 0
quytd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Dương Quý UBND xã Đông Hà 0 0 0
thachth.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Hoàng Thạch Văn phòng - Thống Kê xã Nam Chính 0 0 0
baotm@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Minh Bảo Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình 0 0 0
hungtm.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Minh Hùng Địa chính - Xây dựng TT Võ Xu 1 1 4
quangtm.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Minh Quang Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Hạnh 0 0 0
sangtm@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Minh Sang Chuyên Viên BQL CTCC 0 0 0
tutm@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Minh Tự Văn Thư VP.HĐND&UBND 53 29 122
vinhtm@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Minh Vinh Chuyên Viên Phòng VH-TT 7 6 12
mautm@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Mậu Mầu Chủ Tịch UBND Huyện Đức Linh 2 0 2
khoatn@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Nguyên Khoa Chuyên Viên Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất 0 0 0
dientn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Ngọc Diện Điạ chính - Xây dựng xã Đức Tín 31 8 354
hungtn.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Ngọc Hùng Văn hóa - Xã hội TT Đức Tài 0 0 0
quyentn@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Ngọc Quyền Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
triettn@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Ngọc Triết Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 3 0 1
namtp@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Phươc Nam Phó Giám Đốc Trung Tâm VHTT 1 0 1
haitq@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Quang Hải Chuyên Viên Ban quản lý dự án 44 30 271
dungtq.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Quốc Dũng QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Nam Chính 0 0 0
thanht@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thanh Trưởng Phòng VH-TT 1 0 1
truongtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thanh Trường Chuyên viên Trung Tâm Dân Số KHHGĐ 0 0 0
tungtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thanh Tùng ỦY Viên HĐND 2 0 2
tuongtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thanh Tường Chuyên Viên Ban quản lý dự án 7 8 16
phiettt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thế Phiệt Phó Chủ tịch UBND TT Đức Tài 6 0 24
phuongtt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thế Phương Văn hóa - Xã hội xã Sùng Nhơn 4 5 15
hatt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Hà
0 0 0
hoatt.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Hòa
0 0 3
hangtt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Hằng
1 0 177
nguoitth@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Hồng Nguôi Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
thieuttk.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Kim Thiều Văn phòng - Thống Kê xã Đức Hạnh 11 1 24
diemttk@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Kiều Diểm Chuyên viên 31 24 356
hanhttm.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Mỹ Hạnh Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ TT Võ Xu 2 0 2
trinhttm.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Mỹ Trinh
0 0 0
quyentth@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Quyền Chuyên viên Trung Tâm Dân Số KHHGĐ 0 0 0
sautt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Sáu Văn phòng - Thống Kê xã Đức Hạnh 0 0 0
truyenttt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Thanh Truyền Văn hóa - Xã hội xã Đức Tín 10 2 36
thaott.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Thao
0 0 0
thutt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Thu Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã ĐaKai 1 4 7
huongttt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Thu Hường
0 0 0
thuantt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Thuận Văn phòng - Thống Kê xã Vũ Hoà 11 11 206
thanhttx.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Thị Xuân Thành Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Tín 0 0 0
trit.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Trí Văn hóa - Xã hội Xã MéPu 0 0 0
phuoctt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Tích Phước Thú y Xã MéPu 0 0 0
trinhtt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Tường Trình Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hà 0 0 0
sontv@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Văn Sơn Giám đốc BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
chuyentd.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Đình Chuyễn Phó Chủ tịch HĐND xã Vũ Hoà 0 0 0
trangtd@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Đình Trang Trưởng phòng 6 6 128
thaitd@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Đức Thái Phó giám đốc BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
trungtd@duclinh.binhthuan.gov.vn Trần Đức Trung Kế Toán VP.HĐND&UBND 5 4 31
thaotn.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Trịnh Ngọc Thảo Điạ chính - Xây dựng TT Đức Tài 3 11 100
tuyettt@duclinh.binhthuan.gov.vn Trịnh Thị Tuyết Chuyên Viên VP.HĐ & UB huyện Đức Linh 2 1 5
phieut.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tô Phiếu Chủ tịch UBND Xã MéPu 0 0 0
trangtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Tô Thị Trang Chuyên Viên Phòng TC-KH 5 3 19
tamtv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tô Văn Tâm Tư pháp - Hộ tịch Xã MéPu 0 0 0
anhtv@duclinh.binhthuan.gov.vn Tô Văn Ánh Chuyên Viên VP huyện Ủy 0 0 0
nhott.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Tôn Thất Nho Tin học xã Đức Tín 0 0 0
quyentt@duclinh.binhthuan.gov.vn Tạ Thiên Quyền Chuyên Viên Ban quản lý dự án 13 7 107
chattv@duclinh.binhthuan.gov.vn Tạ Văn Chất Phó Chủ Tịch UBND huyện 0 0 0
voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Thị Trấn Võ Xu Email UBND Thị Trấn Võ Xu 16 13 194
ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Thị Trấn Đức Tài Email UBND Thị Trấn Đức  Tài 74 45 390
mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã MéPu Email UBND Xã  MéPu 29 20 101
namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Nam Chính Email UBND Xã Nam Chính 25 7 1175
sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Sùng Nhơn Email UBND Xã Sùng Nhơn 39 13 201
tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Trà Tân Email UBND Xã Trà Tân 41 31 466
tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Tân Hà Email UBND Xã Tân Hà 47 22 425
vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Vu Hòa Email UBND Xã Vu Hòa 36 41 5880
dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã ĐaKai Email UBND Xã ĐaKai 37 50 171
dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Đông Hà Email UBND Xã Đông Hà 23 18 143
ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Đức Chính Email UBND Xã Đức Chính 65 50 584
duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Đức Hạnh Email UBND Xã Đức Hạnh 22 31 209
ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND Xã Đức Tín Email UBND Xã Đức Tín 41 150 466
tinhva.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Anh Tỉnh Nông - Lâm nghiệp TT Đức Tài 0 0 0
tinvq@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Quốc Tín Chuyên Viên Trung Tâm Phát triển Quỹ Đất 2 0 7
duongvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thanh Dưỡng chuyên viên Phòng TNMT 15 22 112
bongvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thị Bông Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
maivtn@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thị Ngọc Mai Phó CVP HĐND & UBND Huyện Đức Linh 44 10 937
thaovt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thị Thảo Tài chính - Kế toán Xã MéPu 0 0 0
lieuvtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thị Tuyết Liễu Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ 0 0 0
ngocvta.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thị Ánh Ngọc Văn phòng - Thống Kê xã ĐaKai 6 0 17
anvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Thị Ân Cán Sự VP.HĐND&UBND 0 0 0
hungvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Tuấn Hưng chuyên viên VP.HĐND&UBND 76 5 1511
huongvv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Văn Hướng QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa TT Võ Xu 0 0 0
longvv.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Văn Long Địa chính - Xây dựng xã Nam Chính 0 0 0
loind.dong@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Đình Lợi
0 0 0
loivd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Võ Đình Lợi chuyên viên 0 0 0
duclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn Phòng HĐND & UBND Huyện Đức Linh Văn Phòng HĐ&UB Huyện Đức Linh 9 9 72
vp-tke-xa@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn Phòng Thống Kê xã
14 0 14
vanphong-dkdd@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất 0 0 1
manhvt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Vũ Thị Mạnh Tài chính - Kế toán xã Đức Hạnh 0 0 0
minhvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Vũ Tấn Minh Chuyên Viên Trạm Khuyến Nông 0 0 0
chungvd.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Vũ Đình Chung
2 0 2
xinghieplanga@duclinh.binhthuan.gov.vn Xí Nghiệp KTCTTL La Ngà Xí Nghiệp KTCTTL La Ngà 1 0 1
bondc.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Công Bổn Phó Chủ tịch UBND xã Nam Chính 0 0 0
chindh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Hữu Chín chuyên viên Thanh Tra huyện 48 12 141
phucdh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Hữu Phúc Chuyên viên 0 0 0
tuandm.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Minh Tuấn
0 0 0
handtt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Thị Hồng Hân
0 0 0
handth.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Thị Hồng Hân Cán bộ phụ nữ 0 0 0
cuongdtk.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Thị Kim Cương Tư pháp - Hộ tịch xã ĐaKai 0 0 0
luudv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Văn Lưu Phó Chủ tịch HĐND Xã MéPu 0 0 0
daodd.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Đinh Đức Đào Phó Chủ tịch UBND xã ĐaKai 0 0 0
liendm.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Điền Mỹ Liên Văn hóa - Xã hội TT Võ Xu 2 1 41
hoadc@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Công Hòa Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện 3 0 6
cuongdh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Hùng Cường Ban Dân Vận huyện Ủy 1 0 1
vinhdq.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Quang Vinh Văn hóa - Xã hội TT Võ Xu 0 0 0
anhdtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Thị Kim Anh Cán bộ Chính sách BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
nhuandtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Thị Kim Nhuận Chuyên Viên Phòng TC-KH 10 13 31
trinhdtn@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Thị Như Trinh Chuyên Viên Phòng Nội Vụ 24 8 67
thaodtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Thị Thu Thảo Chuyên Viên VP.HĐND&UBND 26 4 1758
taidv@duclinh.binhthuan.gov.vn Đoàn Vương Tài Kế toán trưởng BHXH huyện Đức Linh 0 0 0
dttthhuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đài Truyền Thanh Truyền Hình Đài Truyền Thanh Truyền Hình 7 7 69
namdt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Đào Thị Nam
0 0 0
huyendtt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Đào Thị Thu Huyền Kế Toán Ngân Sách Xã Đông Hà. 0 0 0
hoaidtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Đậu Thị Thanh Hoài Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
toandb.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Bảo Toàn Thú y TT Võ Xu 0 0 0
dungdh.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Hùng Dũng Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Chính 0 0 0
haidh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Hùng Hải Chuyên Viên Phòng NN & PTNT 4 13 94
ducdh.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Hùng Đức Văn hóa - Xã hội xã Đức Chính 0 0 0
cudn.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Ngọc Cư
0 0 0
huongdt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Thu Hương Điạ chính - Xây dựng xã Đức Hạnh 4 2 16
thuydtt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Đặng Thị Thu Thuỷ Địa chính - Xây dựng xã Tân Hà 9 13 40
quangd.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Quang Nông - Lâm nghiệp xã Đức Hạnh 0 0 0
minhdtm.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Thị Minh Minh Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Vũ Hoà 0 0 0
tamdt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Thị Tâm QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Chính 0 0 0
nghiadt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Trọng Nghĩa Văn hóa - Xã hội xã Vũ Hoà 0 0 0
taidva.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Văn Anh Tài Điạ chính - Xây dựng xã Sùng Nhơn 2 5 60
haidx@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Xuân Hải Chuyên Viên Phòng Tài nguyên – Môi trường 11 30 73
anhdd.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Đổ Đức Anh Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân 1 0 1
trangdh.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đỗ Hồng Trang
0 0 0
phuongdv@duclinh.binhthuan.gov.vn Đỗ Văn Phương Chuyên Viên Trung Tâm VHTT 0 0 0
thaodv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Đỗ Văn Thảo
0 0 0
vodv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Đỗ Văn Võ
0 0 0
thanhtraxaydung@duclinh.binhthuan.gov.vn Đội Thanh Tra Xây Dựng Đội Thanh Tra Xây Dựng 0 0 0
436 nguyend@duclinh.binhthuan.gov.vn 1   1

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0831317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Sự kiện - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh


Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn