ĐỊA CHỈ EMAIL CBCC TRONG HUYỆN

Thông báo

ĐỊA CHỈ EMAIL CBCC TRONG HUYỆN

STT FULL NAME EMAIL TITLE
#VALUE!
1 Phan Thị Xuân Nương nuongptx@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên
UBND xã MÉPU - UBND xã MÉPU
1 Đinh Văn Lưu luudv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND Xã MéPu
2 Tô Phiếu phieut.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND Xã MéPu
3 Lê Vũ Quang quanglv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND Xã MéPu
4 Lê Bé bel.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND Xã MéPu
5 Nguyễn Tường Vân vannt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê Xã MéPu
6 Mai Thị Hương huongmt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê Xã MéPu
7 Bùi Thị Hồng Ngọc ngocbth.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê Xã MéPu
8 Nguyễn Vinh vinhn.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng Xã MéPu
9 Nguyễn Đặng Thuận thuannd.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng Xã MéPu
10 Nguyễn Thị Thanh Nữ nuntt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng Xã MéPu
11 Võ Thị Thảo thaovt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán Xã MéPu
12 Hồ Quốc Phong phonghq.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán Xã MéPu
13 Tô Văn Tâm tamtv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch Xã MéPu
14 Huỳnh Văn Phụng phunghv.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch Xã MéPu
15 Hứa Thị Thu Liên lienhtt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội Xã MéPu
16 Trần Trí trit.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội Xã MéPu
17 Nguyễn Lưu Danh danhnl.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa Xã MéPu
18 Lê Nguyễn Phúc Đạt datlnp.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp Xã MéPu
19 Trần Tích Phước phuoctt.mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y Xã MéPu
Phòng Lao Động TBXH
1 Bùi Mười muoib@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng phòng Nội Vụ
2 Nguyễn Lộc locn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Trưởng Phòng Lao Động TBXH
3 Hồ Văn Hòa hoahv@duclinh.binhthuan.gov.vn Cán Sự Phòng LĐTB-XH
4 Lê Thị Chín chinlt@duclinh.binhthuan.gov.vn Cán Sự Phòng LĐTB-XH
5 Lê Thị Thanh Thúy thuyltt@duclinh.binhthuan.gov.vn Cán Sự Phòng LĐTB-XH
6 Huỳnh Thị Tâm tamht@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên
7 Huỳnh Thị Ngọc Tuyến tuyenhtn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng LĐTB-XH
8 Nguyễn Anh Phương phuongna@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng LĐTB-XH
UBND xã Đông Hà
1 Phạm Duy Kiều kieupd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó chủ tịch HĐND xã Đông Hà
2 Lê Xuân Hiền hienlx.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó chủ tịch UBND xã Đông Hà
3 Lê Mông Rin rinlm.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó chủ tịch UBND xã Đông Hà
4 Hồ Thị Ánh Nguyệt nguyethta.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
5 Bùi Thị Kiều Hương huongbtk.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
6 Nguyễn Thị Hồng Thắm thamnth.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
7 Hồ Đức Mận manhd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
8 Phạm Thị Lụa luapt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
9 Nguyễn Thành Tâm tamnt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
10 Lê Văn Hải hailv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
11 Nguyễn Văn Phú phunv.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
12 Nguyễn Thị Tình tinhnt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đông Hà
13 Phạm Công Hoàng hoangpc.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
14 Nguyễn Đức Hiếu hieund.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
15 Mai Thị Liên lienmt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
16 Dương Thanh Minh minhdt.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tin học xã Đông Hà
17 Nguyễn Phong Nam namnp.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
18 Trần Dương Quý quytd.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn UBND xã Đông Hà
19 Nguyễn Hữu Cải cainh.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ Tịch UBND xã Đông Hà
20 Mai Kiên Trường truongmk.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đông Hà
21 Huỳnh Tuấn Kương kuonght.dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Quản lý Đài Truyền thanh - NVHUBND xã Đông Hà
22 Huỳnh Thị Bích Ngọc ngochtb@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề
23 Lê Minh Toàn toanlm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
UBND Thị Trấn Võ Xu
1 Nguyễn Thị Lệ Hồng hongntl.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND TT Võ Xu
2 Phạm Tấn Lệ lept.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND TT Võ Xu
3 Hồ Văn Trung trunghv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND TT Võ Xu
4 Huỳnh Thiện Linh linhht.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND TT Võ Xu
5 Hà Văn Thái thaihv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê TT Võ Xu
6 Huỳnh Thị Kim Chung chunghtk.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê TT Võ Xu
7 Nguyễn Thị Ngoc Lan lamntn.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê TT Võ Xu
8 Nguyễn Văn Cơ conv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng TT Võ Xu
9 Thạch Cảnh Thê thetc.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán TT Võ Xu
10 Lê Thị Ngọc Quyên quyenltn.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán TT Võ Xu
11 Nguyễn Hoàng Anh anhnh.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch TT Võ Xu
12 Phạm Văn Dương duongpv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch TT Võ Xu
13 Nguyễn Thị Kim Lan lanntk.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội TT Võ Xu
14 Đoàn Quang Vinh vinhdq.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội TT Võ Xu
15 Điền Mỹ Liên liendm.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội TT Võ Xu
16 Phạm Chính Dương duongpc.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng TT Võ Xu
17 Trần Minh Hùng hungtm.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng TT Võ Xu
18 Võ Văn Hướng huongvv.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa TT Võ Xu
19 Trần Thị Mỹ Hạnh hanhttm.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ TT Võ Xu
20 Thạch Cảnh Thắng thangtc.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Tin học TT Võ Xu
21 Đặng Bảo Toàn toandb.voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y TT Võ Xu
22 Võ Quốc Tín tinvq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
23 Nguyễn Thanh Phúc phucnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
UBND xã ĐAKAI
1 Lê Đình Phong phongld.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã ĐaKai
2 Phan Ngọc Hiến hienpn.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã ĐaKai
3 Đinh Đức Đào daodd.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã ĐaKai
4 Nguyễn Thành Trung trungnt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã ĐaKai
5 Võ Thị Ánh Ngọc ngocvta.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã ĐaKai
6 Thái Thị Thoả thoatt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã ĐaKai
7 Nguyễn Phan Thành Quang quangnpt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã ĐaKai
8 Lê Viết Hạnh hanhlv.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã ĐaKai
9 Lê Xuân Hoá hoalx.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã ĐaKai
10 Lê Thị Khánh Ly lyltk.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã ĐaKai
11 Đinh Thị Kim Cương cuongdtk.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã ĐaKai
12 Lê Thị Thắm thamlt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã ĐaKai
13 Lê Thị Bách Chiến chienltb.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã ĐaKai
14 Lê Văn Bảo baolv.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã ĐaKai
15 Dương Thị Hương huongdt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã ĐaKai
16 Lưu Thị Thành thanhlt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã ĐaKai
17 Trần Thị Thu thutt.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã ĐaKai
18 Nguyễn Hải hain.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã ĐaKai
19 Nguyễn Ngọc Hiệp hiepnn.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã ĐaKai
Trạm Khuyến Nông
1 Nguyễn Tấn Trượng truongnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó phòng nông Nghiệp
2 Vũ Tấn Minh minhvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trạm Khuyến Nông
3 Lê Văn Đức duclv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trạm Khuyến Nông
UBND xã Nam Chính
1 Huỳnh Tấn Dũng dunght.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Nam Chính
2 Nguyễn Dũng Anh anhnd.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Nam Chính
3 Đinh Công Bổn bondc.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Nam Chính
4 Nguyễn Minh Tân tannm.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Nam Chính
5 Trần Hoàng Thạch thachth.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Nam Chính
6 Nguyễn Ngọc Tuyên tuyennn.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Nam Chính
7 Võ Văn Long longvv.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Nam Chính
8 Bùi Thanh Long longbt.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Nam Chính
9 Huỳnh Thị Thanh Hạnh hanhhtt.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Nam Chính
10 Phạm Thị Lệ lept.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Chính
11 Lê Quỳnh Trúc Uyên uyenlqt.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Chính
12 Phan Giản gianp.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Nam Chính
13 Bùi Ngọc Thanh thanhbn.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Nam Chính
14 Trần Quốc Dũng dungtq.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Nam Chính
15 Hồ Thị Kim Đồng donghtk.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Nam Chính
16 Nguyễn Đức Hiền hiennd.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã Nam Chính
17 Thới Thị Hồng Nhung nhungtth.namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Nam Chính
UBND xã Sùng Nhơn
1 Thái Văn Tâm tamtv.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Sùng Nhơn
2 Nguyễn Phước Tường tuongnp.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Sùng Nhơn
3 Nguyễn Văn Thành thanhnv.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Nhơn
4 Lê Tất Thành thanhlt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Nhơn
5 Hoàng Thị Tiểu Kiều kieuhtt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Sùng Nhơn
6 Lê Thị Thanh Vân vanltt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Sùng Nhơn
7 Trần Thế Phương phuongtt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Sùng Nhơn
8 Phạm Thị Nguyên nguyenpt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Sùng Nhơn
9 Hoàng Kim Thạch thachhk.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Sùng Nhơn
10 Trương Ngọc Phú phutn.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Sùng Nhơn
11 Hoàng Xuân Hữu huuhx.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Sùng Nhơn
12 Nguyễn Thị Thuý thuynt.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Sùng Nhơn
13 Đổ Văn Anh Tài taidva.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Sùng Nhơn
14 Phan Văn Công congpv.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Sùng Nhơn
15 Nguyễn Như Minh minhnn.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Sùng Nhơn
16 Nguyễn Anh Tuấn tuanna.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Sùng Nhơn
17 Nguyễn Thị Kim Loan loanntk.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Tin học xã Sùng Nhơn
18 Hoàng Sạn sanh.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã Sùng Nhơn
19 Phạm Hoàng Trí triph.sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Sùng Nhơn
Trung Tâm Dạy Nghề
1 Phạm Thị Lịch lichpt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm Dạy Nghề
2 Bùi Tấn Hải haibt@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc Trung tâm dạy nghề
3 Huỳnh Quốc Bảo baohq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề
4 Phan Thanh Tài taipt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề
5 Ao Thị Thảo thaoat@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề
6 Huỳnh Thị Bích Ngọc ngochtb@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung tâm dạy nghề
Trung Tâm VHTT
1 Hà Văn Thuận thuanhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc Trung Tâm VHTT
2 Trần Phươc Nam namtp@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám Đốc Trung Tâm VHTT
3 Lê Tự Phương Kha khaltp@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám Đốc Trung Tâm VHTT
4 Đỗ Văn Phương phuongdv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
5 Lưu Thị Xuân Hương huongltx@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
6 Nguyễn Thị Ngọc Hà hantn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
7 Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
8 Đậu Thị Thanh Hoài hoaidtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
9 Lê Thị Kim Thuận thuanltk@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
10 Nguyễn Thị Minh Hợi hointm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
11 Đoàn Hùng Cường cuongdh@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc Đài Truyền thanh – Truyền hình
12 Phan Long Hùng hungpl@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
13 Nguyễn Minh Thắng thangnm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Trung Tâm VHTT
14 Bạch Thị Thùy Trang trangbtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên
Đài Truyền Thanh Truyền Hình
1 Phạm Ngọc Quang quangpn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám Đốc Đài Truyền thanh – Truyền hình
2 Lê Đức Bình binhld@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
3 Nguyễn Thắng thangn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
4 Trần Minh Bảo baotm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
5 Mai Quốc Triệu trieumq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
6 Nguyễn Long Hùng hungnl@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
7 Nguyễn Thị Phương Loan loanntp@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
8 Nguyễn Văn Thạnh thanhnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Đài Truyền thanh – Truyền hình
9 Nguyễn Văn Tới toinv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám Đốc Đài Truyền thanh – Truyền hình
10 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm tramnth@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên
UBND xã Đức Hạnh
1 Lê Thị Thanh Huyền huyenltt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch HĐND xã Đức Hạnh
2 Trần Minh Quang quangtm.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Hạnh
3 Cao Văn Danh danhcv.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh
4 Nguyễn Khắc Tuyền tuyennk.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh
5 Trần Thị Kim Thiều thieuttk.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Đức Hạnh
6 Trần Thị Sáu sautt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Đức Hạnh
7 Lê Quang Cường cuonglq.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Đức Hạnh
8 Đặng Thu Hương huongdt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Đức Hạnh
9 Nguyễn Dũng dungn.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Hạnh
10 Vũ Thị Mạnh manhvt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Hạnh
11 Nguyễn Văn Luận luannv.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Hạnh
12 Bùi Thị Bích Hiền hienbtb.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Hạnh
13 Phạm Trường Sinh sinhpt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Hạnh
14 Biện Quốc Dũng dungbq.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Hạnh
15 Bùi Thị Duy Hương huongbtd.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Đức Hạnh
16 Lê Thị Thanh Trang trangltt.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tin học xã Đức Hạnh
17 Đổ Quang quangd.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã Đức Hạnh
18 Lê Huy huyl.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Hạnh
19 Lê Quang Hùng hunglq.duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Đức Hạnh
Văn Phòng ĐKQSDĐ
1 Lê Tiên tienl@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc Văn Phòng ĐKQSDĐ
2 Võ Thị Bông bongvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ
3 Trần Thị Hồng Nguôi nguoitth@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ
4 Huỳnh Thị Thanh Thảo thaohtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ
5 Trần Ngọc Quyền quyentn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Văn phòng ĐKQSDĐ
6 Nguyễn Văn Thiện thiennv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám Đốc Văn phòng ĐKQSDĐ
7 Nguyễn Thanh Hoài Mỹ mynth@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VPĐKQSDĐ
UBND xã Vũ Hoà
1 Trần Đình Chuyễn chuyentd.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Vũ Hoà
2 Phạm Văn Tường tuongpv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Vũ Hoà
3 Nguyễn Công Hoan hoannc.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Hoà
4 Phạm Hiến Chương chuongph.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Hoà
5 Nguyễn Thị Vân Anh anhntv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Vũ Hoà
6 Nguyễn Anh Vũ vuna.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Vũ Hoà
7 Phan Văn Thảo thaopv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Vũ Hoà
8 Nguyễn Thị Minh Tứ tuntm.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Vũ Hoà
9 Huỳnh Thị Ánh Hồng honghta.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Vũ Hoà
10 Đổ Trọng Nghĩa nghiadt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Vũ Hoà
11 Phạm Trọng Nhã nhapt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Vũ Hoà
12 Phạm Quang Nguyên nguyenpq.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Hoà
13 Phạm Thị Tuyết Trinh chinhptt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Hoà
14 Nguyễn Minh Hải hainm.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Vũ Hoà
15 Đổ Thị Minh Minh minhdtm.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Vũ Hoà
16 Hồ Sỹ Tuyền tuyenhs.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã Vũ Hoà
17 Phạm Văn Sỹ thuanpv.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Vũ Hoà
18 Trần Thị Thuận thuantt.vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Vũ Hoà
Phòng Tài Nguyên - Môi Trường
1 Phạm Thị Kiều Phương phuongptk@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Tài Nguyên - Môi trường
2 Đổ Xuân Hải haidx@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Tài nguyên – Môi trường
3 Nguyễn Hưu Dũng dungnh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Tài nguyên – Môi trường
4 Nguyễn Thành Hiếu hieunt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Tài nguyên – Môi trường
5 Lê Hồng Thái thailh@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng Tài Nguyên - Môi Trường
6 Nguyễn Thanh Tuấn tuannt@duclinh.binhthuan.gov.vn phó trưởng phòng tài nguyên - môi trường
7 Hồ Thị Hồng Vân vanhth@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên Phòng Tài Nguyên - Môi Trường
BQL Công Trình Công Cộng
1 Phạm Văn Nơi noipv@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc BQL CTCC
2 Trần Minh Sang sangtm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên BQL CTCC
3 Nguyễn Minh Nghị nghinm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên BQL CTCC
4 Dương Nguyên nguyend@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên BQL CTCC
UBND xã Tân Hà
1 Trương Ngọc Đản dantn.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Hà
2 Nguyễn Ngọc Phong phongnn.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Tân Hà
3 Bùi Thị Thanh Xuân xuanbtt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà
4 Nguyễn Văn Khải khainv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà
5 Trương Thị Đoàn Như Ý yttdn.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Tân Hà
6 Nguyễn Thị Hồng Tươi tuointh.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Tân Hà
7 Trương Vĩnh Đức ductv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Tân Hà
8 Đặng Thị Thu Thuỷ thuydtt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Tân Hà
9 Nguyễn Văn Tiến tiennv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Tân Hà
10 Nguyễn Thị Quyên quyennt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Tân Hà
11 Trần Tường Trình trinhtt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hà
12 Trương Thị Thanh Nga ngattt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hà
13 Lê Văn Mười muoilv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Tân Hà
14 Lê Văn Báu baulv.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Tân Hà
15 Hoàng Thị Mỹ Linh linhhtm.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Tân Hà
16 Bùi Minh Đức ducbm.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã Tân Hà
UBND xã Đức Tín
1 Trần Thị Xuân Thành thanhttx.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Tín
2 Trương Văn Hương huongtv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Đức Tín
3 Hồ Như Đắc dachn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Tín
4 Nguyễn Việt Dũng dungnv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Tín
5 Huỳnh Thị Mỹ Điệp diephtm.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Tín
6 Nguyễn Thị Bạch Yến yenntb.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Tín
7 Lê Văn Thái thailv.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Đức Tín
8 Trần Ngọc Diện dientn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng xã Đức Tín
9 Nguyễn Bình binhn.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Tín
10 Lê Thị Lành lanhlt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Tín
11 Nguyễn Thị Thu Thuỷ thuyntt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Tín
12 Trần Thị Thanh Truyền truyenttt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Tín
13 Nguyễn Thị Thuỷ thuynt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Tín
14 Tôn Thất Nho nhott.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Tin học xã Đức Tín
15 Nguyễn Kim Phi phink.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp xã Đức Tín
16 Nguyễn Quang Tuấn tuannq.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Đức Tín
17 Nguyễn Thị Thu thunt.ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Tín
BQL Cụm Công Nghiệp
1 Tô Văn Ánh anhtv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Quản ‎l‎ý Cụm
2 Trương Loan loant@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
3 Nguyễn Tấn Đạt datnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Quản ‎l‎ý Cụm
Phòng Văn Hóa TT
1 Trần Thanh thanht@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng VH-TT
2 Huỳnh Hương huongh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng VH-TT
3 Hà Thị Xuân Hoa hoahtx@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng VH-TT
4 Trần Minh Vinh vinhtm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng VH-TT
5 Nguyễn Thị Linh Phương phuongntl@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng VH-TT
6 Mai Thảo thaom@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng VH-TT
Phòng Giáo Dục
1 Nguyễn Cước cuocn@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng Giáo Dục
2 Nguyễn Thị Cho chont@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Trưởng Phòng Giáo Duc
3 Lê Hoàng Mỹ Dung dunglhm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Giáo dục
4 Phạm Thị Lệ Hằng hangptl@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Giáo dục
5 Phạm Phước Đăng dangpp@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Giáo dục
6 Hứa Ngọc Thọ thohn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Giáo dục
7 Hồ Văn Tiến tienhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Giáo dục
8 Lê Thị Thanh Hóa hoaltt@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư lưu trử Phòng Giáo dục
9 Lê Công Nghị nghilc@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên Phòng Giáo Dục
Phong Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
1 Trương Quang Đến dentq@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Trưởng Phòng NN-PTNT
2 Nguyễn Thị Bích Đào daontb@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng NN-PTNT
3 Thân Thị Nga ngatt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng NN-PTNT
4 Bùi Vũ Thọ thobv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng NN-PTNT
5 Nguyễn Văn Dũng dungnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng NN-PTNT
6 Trần Cao Tùng tungtc@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên Phòng NN-PTNT
7 Đặng Hùng Hải haidh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng NN-PTNT
8 Nguyễn Tấn Trượng truongnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó phòng nông Nghiệp
Phòng Nội Vụ - Phòng Nội Vụ
1 Nguyễn Thị Đức Linh linhntd@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Nội Vụ
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Nội Vụ
3 Nguyễn Văn Hường huongnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Nội Vụ
4 Nguyễn Văn Long longnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Nội Vụ
5 Bùi Nguyên Bảo baobn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Nội Vụ
6 Hà Văn Minh minhhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên viên
7 Đoàn Thị Như Trinh trinhdtn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Nội Vụ
8 Lê Đức Xướng xuongld@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng Nội Vụ
Phòng Thanh Tra
1 Nguyễn Xuân Mai mainx@duclinh.binhthuan.gov.vn Chánh Thanh Tra
2 Lê Quang Phú phulq@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên Phòng Thanh Tra
3 Ngô Lực lucn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Thanh Tra 
4 Mai Thị Kim Lệ lemtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Thanh Tra
5 Đinh Hữu Chín chindh@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên Phòng Thanh Tra
Chi Cục Thống Kê
1 Nguyễn Dũng dungn@duclinh.binhthuan.gov.vn Cục trưởng Chi cục Thống Kê
2 Nguyễn Thanh Bình binhnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Cục Phó Chi cục Thống Kê
3 Lưu Đình Lợi loild@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Chi cục Thống Kê
4 Nguyễn Ngọc Tú Minh minhnnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên
UBND xã Trà Tân
1 Nguyễn Văn Suốt suotnv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Trà Tân
2 Phạm Duy Hưng hungpd.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Trà Tân
3 Phương Quốc Bình binhpq.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân
4 Đổ Đức Anh anhdd.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân
5 Phạm Thanh Trà trapt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Trà Tân
6 Trương Thị Ngọc Mai maittn.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Trà Tân
7 Nguyễn Thị Tường Vi vintt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê xã Trà Tân
8 Chu Quốc Doanh doanhcq.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Trà Tân
9 Lê Thị Hải Linh linhlth.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Trà Tân
10 Phạm Thị Tuyết tuyetyt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Trà Tân
11 Nguyễn Văn Quân quannv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Trà Tân
12 Hoàng Đình Dậu dauhd.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Trà Tân
13 Nguyễn Thị Thuý An anntt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Trà Tân
14 Nguyễn Thị Hường huongnt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Trà Tân
15 Phan Xuân Thương thuongpx.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Trà Tân
16 Lâm Thanh Đệ delt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa
17 Thạch Thị Mai maitt.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Trà Tân
18 Mai Viết Hùng hungmv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Tin học xã Trà Tân
19 Hồ Văn Hoà hoahv.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Trà Tân
20 Phạm Công Hùng hungpc.tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Trà Tân
HĐND & UBND huyện Đức Linh
1 Lê Văn Sáu saulv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VP.HĐND&UBND
2 Tạ Văn Chất chattv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ Tịch UBND huyện
3 Hà Ngọc Khanh khanhhn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ Tịch HĐND
4 Trần Thanh Tùng tungtt@duclinh.binhthuan.gov.vn ỦY Viên HĐND
5 Huỳnh Văn Tỉnh tinhhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ Tịch UBND Huyện Đức Linh
6 Trịnh Thị Tuyết tuyettt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyện Viên
7 Võ Thị Ngọc Mai maivtn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó CVP HĐND & UBND Huyện Đức Linh
8 Nguyễn Ngọc Quang quangnn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VP.HĐND&UBND
9 Trần Đức Trung trungtd@duclinh.binhthuan.gov.vn Kế Toán VP.HĐND&UBND
10 Lê Ngọc Hùng hungln@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chánh Văn Phòng
11 Võ Thị Ân anvt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VP.HĐND&UBND
12 Trần Minh Tự tutm@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn Thư VP.HĐND&UBND
13 Nguyễn Thị Kim Khải khaintk@duclinh.binhthuan.gov.vn Cán Sự VP.HĐND&UBND
14 Lê Kiệt kietl@duclinh.binhthuan.gov.vn Quản trị mạng
15 Nguyễn Hữu Ninh ninhnh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên viên phòng nội vụ
16 Nguyễn Văn Húy huynv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ Tịch UBND Huyện Đức Linh
17 Võ Tuấn Hưng hungvt@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên VP.HĐND&UBND
18 Huỳnh Thị Kim Cúc cuchtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư lưu trữ
19 Trần Mậu Mầu mautm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ Tịch UBND Huyện Đức Linh
20 Đoàn Thị Thu Thảo thaodtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VP.HĐND&UBND
21 Nguyễn Công Nghĩa nghianc@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VP HĐND & UBND Huyện Đức Linh
22 Nguyễn Thanh Dương duongnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên VP HĐND & UBND Huyện Đức Linh
Phòng Công Thương
1 Lê Văn Thọ tholv@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng
2 Nguyễn Thái Châu chaunt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
3 Phan Văn Thu thupv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
4 Nguyễn Duy Tuấn tuannduy@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
5 Phạm Văn Lương luongpv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
6 Trương Loan loant@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
7 Phan Thị Ngọc Mai maiptn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phóng Kinh Tế và Hạ Tầng
8 Lê Minh Toàn toanlm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Kinh Tế Và Hạ Tấng
Ban Bồi Thường Giải Tỏa
1 Trương Văn Quảng quangtv@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc Ban Bồi Thường Giải Tỏa
2 Nguyễn Ngọc Cơ Minh minhnnc@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám Đốc Ban Bồi Thường Giải Tỏa
3 Phạm Anh Bi bipa@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
4 Trương Quang Hiệu hieutq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
5 Trần Nguyên Khoa khoatn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
6 Võ Quốc Tín tinvq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
7 Nguyễn Thanh Phúc phucnt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban Bồi Thường Giải Tỏa
BQL Dự Án - BQL Dự Án
1 Nguyễn Đình Tuân tuannd@duclinh.binhthuan.gov.vn Giám Đốc Ban quản lý dự án
2 Trần Quang Hải haitq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban quản lý dự án
3 Cao Quốc Dương duongcq@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban quản lý dự án
4 Tạ Thiên Quyền quyentt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Ban quản lý dự án
5 Lê Thị Kim Thành thanhltk@duclinh.binhthuan.gov.vn Kế Toán Ban Quản Lý Dự Án
6 Phùng Minh Cường cuongpm@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Giám đốc Ban Quản Lý Dự Án
Phòng Y Tế - Phòng Y Tế
1 Hồ Văn Sơn sonhv@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng Y Tế
2 Bùi Thi Yến yenbt@duclinh.binhthuan.gov.vn Cán Sự Phòng Y tế
3 Trương Thị Li Na nattl@duclinh.binhthuan.gov.vn Nhân viên HĐ Phòng Y tế
4 Nguyễn Phước Thọ thonp@duclinh.binhthuan.gov.vn Nhân viên HĐ Phòng Y tế
Phòng Tài Chính - Kế hoạch
1 Nguyễn Tấn Nghệ nghent@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng phòng TC-KH
2 Nguyễn Văn Quý quynv@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Trưởng Phòng TC-KH
3 Nguyễn Tấn Hùng hungant@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Trưởng Phòng TC-KH
4 Nguyễn Minh Sơn sonnm@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng TC-KH
5 Bùi Thị Ba babt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng TC-KH
6 Đoàn Thị Kim Nhuận nhuandtk@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng TC-KH
7 Tô Thị Trang trangtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng TC-KH
8 Nguyễn Thị Hồng Thắm thamnth@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng TC-KH
9 Nguyễn Thị Ngọc Linh linhntn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng TC-KH
10 Trần Duy Khánh khanhtd@duclinh.binhthuan.gov.vn chuyên viên Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
UBND Thị Trấn Đức Tài
1 Lê Văn Toàn toanlv@duclinh.binhthuan.gov.vn Bí Thư Thị Trấn Đức Tài
2 Ngyễn Trung Kiên kiennt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND TT Đức Tài
3 Nguyễn Văn Thức thucnv.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND TT Đức Tài
4 Nguyễn Thự thun.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND TT Đức Tài
5 Trần Thế Phiệt phiettt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND TT Đức Tài
6 Huỳnh Thị Cẩm Trang tranghtc.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê TT Đức Tài
7 Phạm Thị Lan Xuân xuanptl.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống Kê TT Đức Tài
8 Nguyễn Văn Đương duongnv.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội TT Đức Tài
9 Bùi Hoà hoab.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán TT Đức Tài
10 Phan Thị Hương huongpt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán TT Đức Tài
11 Bùi Nguyên Soái soaibn.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch TT Đức Tài
12 Huỳnh Thanh Tuấn tuanht.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch TT Đức Tài
13 Trần Ngọc Hùng hungtn.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội TT Đức Tài
14 Trần Duy Đức ductd.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội TT Đức Tài
15 Lê Việt Hùng hunglv.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng TT Đức Tài
16 Phạm Anh Duy duypa.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng TT Đức Tài
17 Trịnh Ngọc Thảo thaotn.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Điạ chính - Xây dựng TT Đức Tài
18 Phạm Thị Bích Giang giangptb.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ TT Đức Tài
19 Võ Anh Tỉnh tinhva.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Nông - Lâm nghiệp TT Đức Tài
20 Lê Thanh Dũng dunglt.ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y TT Đức Tài
Phòng Tư Pháp
1 Lê Văn Hiền hienlv@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng phòng Tư Pháp
2 Hà Thị Hữu Duyên duyenhth@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó phòng Tư Pháp
3 Dương Thị Bích Huyền huyendtb@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên Viên Phòng Tư pháp
4 Lê Đình Thảo thaold.dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Phòng Tư Pháp
5 Ngô Lê Vi vinl@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên viên
COMMON - Description
1 Nguyễn Thị Thanh Hương huongntt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ Tịch UBMT TQVN
2 Phạm Thị Mộng Nguyệt nguyetptm@duclinh.binhthuan.gov.vn Trưởng Phòng Lao Đông TBXH
3 Phan Phúc Lệ Hương huongppl@duclinh.binhthuan.gov.vn Chuyên viên
4 UBND Thị Trấn Võ Xu voxu@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Thị Trấn Võ Xu
5 UBND Thị Trấn Đức Tài ductai@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Thị Trấn Đức  Tài
6 UBND Xã ĐaKai dakai@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã ĐaKai
7 UBND Xã MéPu mepu@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã  MéPu
8 UBND Xã Vu Hòa vuhoa@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Vu Hòa
9 UBND Xã Sùng Nhơn sungnhon@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Sùng Nhơn
10 UBND Xã Nam Chính namchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Nam Chính
11 UBND Xã Đức Chính ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Đức Chính
12 UBND Xã Đức Hạnh duchanh@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Đức Hạnh
13 UBND Xã Đức Tín ductin@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Đức Tín
14 UBND Xã Tân Hà tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Tân Hà
15 UBND Xã Trà Tân tratan@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Trà Tân
16 UBND Xã Đông Hà dongha@duclinh.binhthuan.gov.vn Email UBND Xã Đông Hà
17 Quản Trị Hệ Thống duclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn  
18 Chi Bộ Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đức Linh cb.ubndh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đức Linh
19 Chi Bộ Phòng Giáo Dục cb.pgd@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Giáo Dục
20 Chi Bộ Phòng Thanh Tra cb.ptt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Thanh Tra
21 Chi Bộ Phòng Nội Vụ cb.pnv@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Nội Vụ
22 Chi Bộ Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng cb.pktht@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
23 Chi Bộ Phòng Tài Nguyên - Mội Trường cb.ptnmt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Tài Nguyên - Mội  Trường
24 Chi Bộ Phòng Tư Pháp cb.ptp@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Tư Pháp
25 Chi Bộ Phòng Lao Đông - Thương Binh Và Xã Hội cb.pld@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Lao Đông - Thương Binh Và Xã Hội
26 Chi Bộ Phòng Tài Chính Kế Hoạch cb.ptckh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Tài Chính Kế Hoạch
27 Chi Bộ Phòng Văn Hóa Thông Tin cb.pvhtt@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Văn Hóa Thông Tin
28 Chi Bộ Ban Quản Lý Dự Án cb.bqlda@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Ban Quản Lý Dự Án
29 Chi Bộ Phòng Nông Nghiệp cb.pnn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Phòng Nông Nghiệp
30 Chi Bộ Trung Tâm Dạy Nghề cb.ttdn@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Trung Tâm Dạy Nghề
31 Chi Bộ Hội Chử Thập Đỏ cb.hctd@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Hội Chử Thập Đỏ
32 Chi Bộ Đài Truyền Thanh Truyền Hình cb.dttth@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Bộ Đài Truyền Thanh Truyền Hình
33 Phòng Văn Hóa Huyện Đức Linh phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Văn Hóa Huyện Đức Linh
34 Đài Truyền Thanh Truyền Hình dttthhuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Đài Truyền Thanh Truyền Hình
35 Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất vanphong-dkdd@duclinh.binhthuan.gov.vn Cơ Quan
36 Phòng Nông Nghiệp phongnongnghiep@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Nông Nghiệp
37 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường phongtainguyen@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Tài Nguyên - Môi Trường
38 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch phongtaichinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
39 Phòng Lao Động - Thương Binh Xã Hội phonglaodong@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Lao Động - Thương Binh Xã Hội
40 Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng phongkinhtevahatang@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
41 Phòng Thanh Tra phongthanhtra@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Thanh Tra
42 Phòng Nội Vụ phongnoivu@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Nội Vụ
43 Phòng Y Tế phongyte@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Y Tế
44 Phòng Giáo Dục phonggiaoduc@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Giáo Dục
45 Phòng Tư Pháp phongtuphap@duclinh.binhthuan.gov.vn Phòng Tư Pháp
46 Chi Cục Thống Kê chicucthongke@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Cục Thống Kê
47 Trung Tâm Y Tế Dự Phòng yteduphong@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Y Tế Dự Phòng
48 Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao vanhoathethao@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao
49 Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề daynghe@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề
50 Trung Tâm Khuyến Nông khuyennong@duclinh.binhthuan.gov.vn Trung Tâm Khuyến Nông
51 Chi Cục Thuế cucthue@duclinh.binhthuan.gov.vn Chi Cục Thuế
52 Xí Nghiệp KTCTTL La Ngà xinghieplanga@duclinh.binhthuan.gov.vn Xí Nghiệp KTCTTL La Ngà
53 Đội Thanh Tra Xây Dựng thanhtraxaydung@duclinh.binhthuan.gov.vn Đội Thanh Tra Xây Dựng
54 Ban Quản Lý Công Trình Công Cộng congtrinhcongcong@duclinh.binhthuan.gov.vn Ban Quản Lý Công Trình Công Cộng
55 Hạt Kiểm Lâm hatkiemlam@duclinh.binhthuan.gov.vn Hạt Kiểm Lâm
56 Trung Tâm Phát Triển Quỷ Đất ttptqd@duclinh.binhthuan.gov.vn  
57 Ban Quản Lý Dự Án bqlda@duclinh.binhthuan.gov.vn  
58 Trạm Khuyến Nông tramkhuyennong@duclinh.binhthuan.gov.vn  
59 Nguyễn Ngọc Phong phongnn@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Văn phòng HĐND & UBND huyện
60 Vũ Đình Chung chungvd.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn  
61 Nguyễn Thanh Nam namnt.tanha@duclinh.binhthuan.gov.vn  
UBND xã Đức Chính
1 Đặng Hùng Dũng dungdh.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Chính
2 Nguyễn Tiến Quyết quyetnt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Chủ tịch UBND xã Đức Chính
3 Lê Ngô Thống thongln.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính
4 Phú Trần Phương Uyên uyenptp.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính
5 Nguyễn Thị Bích Trâm tramntb.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Chính
6 Nguyễn Thị Phương phuongnt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Chính
7 Nguyễn Đỗ Phường phuongnd.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Đức Chính
8 Nguyễn Thị Thảo thaont.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Đức Chính
9 Hà Thị Bích Loan loanhtb.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Chính
10 Nguyễn Xuân Hải hainx.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Chính
11 Lê Thị Thanh thanhlt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Chính
12 Đặng Hùng Đức ducdh.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Chính
13 Bùi Thị Minh Hoàng hoangbtm.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Chính
14 Cao Thị Thu Thuỷ thuyctt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Chính
15 Đổ Thị Tâm tamdt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Chính
16 Hoàng Lê Sa sahl.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Đức Chính
3 Lê Ngô Thống thongln.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính
4 Phú Trần Phương Uyên uyenptp.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính
5 Nguyễn Thị Bích Trâm tramntb.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Chính
6 Nguyễn Thị Phương phuongnt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn phòng - Thống kê xã Đức Chính
7 Nguyễn Đỗ Phường phuongnd.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Đức Chính
8 Nguyễn Thị Thảo thaont.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Địa chính - Xây dựng xã Đức Chính
9 Hà Thị Bích Loan loanhtb.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Chính
10 Nguyễn Xuân Hải hainx.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Chính
11 Lê Thị Thanh thanhlt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Chính
12 Đặng Hùng Đức ducdh.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Văn hóa - Xã hội xã Đức Chính
13 Bùi Thị Minh Hoàng hoangbtm.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Chính
14 Cao Thị Thu Thuỷ thuyctt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Tài chính - Kế toán xã Đức Chính
15 Đổ Thị Tâm tamdt.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn QL Đài truyền thanh - Nhà văn hóa xã Đức Chính
16 Hoàng Lê Sa sahl.ducchinh@duclinh.binhthuan.gov.vn Thú y xã Đức Chính


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0831323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Sự kiện - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh


Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn