Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thông báo

Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Thực hiện theo Đề án 1-1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

          Ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          Thực hiện Kế hoạch số 721/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND huyện Đức Linh về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, thị trấn giai đoạn 2013-2016; UBND huyện Đức Linh giới thiệu bộ tài liệu tuyên truyền được gồm các nội dung sau đây.

- HOI DAP KHIEU NAI.doc

- HOI DAP TO CAO.doc

- TIM HIEU KHIEU NAI.doc

- TIM HIEU TO CAO.doc

- HUONG DAN NGHIEP VỤ.doc

- KY NANG TUYEN TRUYEN KNTC.doc

- KICH BAN PHAT THANH.doc

- TO GAP KHUON.doc

 

 Tải tài liệu tại đường link này:http://thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KhieuNaiToCao/View_Detail.aspx?ItemID=240

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0831314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Sự kiện - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh


Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn