Hành chính

Giới thiệu chung

Hành chính

Địa giới hành chính được chia thành 11 xã và 02 thị trấn: Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà, Đức Hạnh, Đức Tín, TT Đức Tài, Đức Chính, Nam Chính, Vũ Hòa, TT Võ Xu, Mê Pu, Sùng Nhơn và Đa Kai.

Toàn huyện có 7 xã thuộc diện xã khó khăn: Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà, Đức Tín, Đức Chính, Nam Chính và Sùng Nhơn và 3 xã có đồng bào dân tộc thiểu số Châu Ro, K’ho sống tập trung tại các thôn xen ghép (Thôn 4 -Trà Tân, Thôn 7 - Đức Tín, Thôn 9 - Mé Pu).

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1509493
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh

Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech