Lãnh đạo UBND huyện Đức Linh

Hệ thống chính trị

Lãnh đạo UBND huyện Đức Linh

STT Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại Email
1 Nguyễn Văn Húy
Chủ Tịch UBND huyện Đức Linh 0623.882134 huynv@duclinh.binhthuan.gov.vn
2 Huỳnh Văn Tú
Phó Chủ Tịch UBND huyện Đức Linh 0623.882136 tuhv@duclinh.binhthuan.gov.vn
3 Bùi Mười
Phó Chủ Tịch UBND huyện Đức Linh 0623.882139 muoib@duclinh.binhthuan.gov.vn
4 Huỳnh Văn Tỉnh Phó Chủ Tịch UBND huyện Đức Linh 0623.886888 tinhhv@duclinh.binhthuan.gov.vn
5 Lê Văn Khanh
Phó Chủ Tịch HĐND huyện Đức Linh 0623.882144 khanhlv@duclinh.binhthuan.gov.vn
6 Lê Văn Thọ
Phó Chủ Tịch HĐND huyện Đức Linh 0623.882726 tholv@duclinh.binhthuan.gov.vn
7 Đoàn Công Hòa
ChánhVăn Phòng
0623.887607 Hoadc@duclinh.binhthuan.gov.vn

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1509490
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh

Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech