Thong bao mat dien 01/6 đế 07/6/2015

Thông báo

Thong bao mat dien 01/6 đế 07/6/2015

* Thứ hai, Ngày 01/06/2015:

- Từ 08h00 đến 10h00: Khu vực  TBA Võ Xu 3, KP4 - TT Võ Xu, thuộc địa bàn huyện Đức Linh.

- Từ 08h00 đến 14h00: Khu vực một phần KCN xã Gia An, Bơm Vũ Hòa, Bơm Gia An, Bơm Đức Phú, thôn Đồng Me, KP Lạc Hưng , thuộc địa bàn huyện Tánh Linh.

* Thứ ba, Ngày 02/06/2015:

- Từ 08h00 đến 14h00: Khu vực TBA Trà Tân 2, thôn 1A, 1B xã Trà Tân , thuộc địa bàn huyện Đức Linh.

* Thứ , Ngày 03/06/2015:

- Từ 08h00 đến 11h00: Khu vực TBA Đức Tài 15, KP 7, 8 - TT Đức Tài, thuộc địa bàn huyện Đức Linh.

* Thứ năm, Ngày 04/06/2015:

- Từ 08h00 đến 14h00: Khu vực TBA Trà Tân 7, thôn 4 xã Trà Tân, thuộc địa bàn huyện Đức Linh.

* Thứ sáu, Ngày 05/06/2015:

- Từ 08h00 đến 14h00: Khu vực thôn Nam Hà xã Đông Hà, thuộc địa bàn huyện Đức Linh.

- Từ 08h00 đến 14h00: Khu vực một phần thôn 4, 5 xã Trà Tân, thuộc địa bàn huyện Đức Linh.


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1462676
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh là thành viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Bản quyền thuộc UBND huyện Đức Linh

Trưởng Ban Biên tập: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa Chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623882133, 0623882140; Fax:0623520247

Email: phongvanhoahuyenduclinh@duclinh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech