Đức Tài: Tổng kết 5 năm xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (2017 - 2022)

 

             Sáng ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Đức Tài tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng thị trấn Đức Tài đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT) giai đoạn 2017 - 2022.

Thị trấn Đức Tài tổ chức Lễ phát động xây dựng thị trấn Đức Tài đạt chuẩn VMĐT (ngày 30/9/2017) nhằm góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; bồi đắp, lan tỏa nếp sống thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Qua 5 năm xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT, Đức Tài luôn được sự quan tâm của UBND huyện Đức Linh, các ngành chức năng của huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, sự phối hợp giữa Mặt trận, các ban ngành, đòan thể của thị trấn và các khu phố cùng với sự đồng lòng của nhân dân trên địa bàn thị trấn Đức Tài. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND thị trấn về xây dựng VMĐT đã đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực theo tiêu chuẩn của Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về Hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa tỉnh Bình Thuận cơ bản đảm bảo. Cụ thể một số tiêu chí nổi bật như: Trên 95% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Được phổ biến đạt chỉ tiêu; các công trình công cộng, hạ tầng được nâng cấp hoặc xây mới đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp quy hoạch mỹ quan đô thị; trên 80% các khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên; trên 80% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nếp sống văn minh đô thị và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa liên tục 3 năm trở lên; 100% các khu phố đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường;100% khu phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 100% khu phố đều xây dựng và sửa đổi bổ sung quy ước. Hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng thị trấn Đức Tài đạt chuẩn VMĐT 2017-2022.

Tại hội nghị này, cũng đã triển khai Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Đức Tài về lãnh đạo xây dựng thị trấn đến năm 2024 được công nhận lần đầu đạt chuẩn đô thị văn minh; đến năm 2029 được công nhận lại. Đồng thời, khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng thị trấn Đức Tài đạt chuẩn VMĐT 2017 - 2022.

 

Ngọc Hùng

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang