Tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, bar, hát với nhau, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga

916cvub.signed.pdf

 

 Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang