Tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, bar, hát với nhau, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga

916cvub.signed.pdf

 

 ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang