Tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, bar, hát với nhau, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga trên địa bàn huyện

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang