Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh kêu gọi ủng hộ qũy “Vì nạn nhân chất độc da cam”

Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang