Thông báo lấy ý kiến nhân dân góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở huyện Đức Linh

CV%203767.signed.signed.pdf

 

BD-QHSDD2030_DUCLINH%20.pdf

 

 

 

Bi%E1%BB%83u%2010_26092021.pdf

 

 

Tom%20tat%20quy%20hoach%20su%20dung%20dat%20...%20tam%20nhin%20den%20nam%202050.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang