Đức Linh: Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ​

 

Ngày 2/8, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lê Văn Toàn đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2022.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 324 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó,266 công ty trách nhiệm hữu hạn, 11 công ty cổ phần và 47 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số lao động hơn 3.850 người. Đảng bộ huyện Đức Linh có 1 cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; 7 chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn; 1 chi bộ HTX nông nghiệp, với tổng số 69 đảng viên. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có 20 công đoàn cơ sở, 5 chi đoàn thanh niên và 1 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã kết nạp được 1 đảng viên mới, thành lập được 1 chi đoàn thanh niên, 1 công đoàn cơ sở và 1 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lê Văn Toàn cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là: hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiệu quả chưa cao; còn lúng ng về nội dung và phương thức hoạt động; chưa thể hiện rõ vị trí và vai trò của tổ chức. Trong khi đó, kết quả phát triển đng viên tại đây còn thấp.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, kiên trì, tích cực hơn nữa để triển khai thực hiện có hiệu qu công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; làm tốt công tác hướng dẫn việc thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp và quan tâm tới hoạt động của các tổ chức đoàn thể phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng việc giới thiệu, nêu gương những doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân, những gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Đồng thời, có kế hoạch gặp gỡ, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để năm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Minh Bảo

 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang