Đức Linh: Sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 23/8/2022, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Linh.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổ Công tác Đề án 06 đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch, công văn triển khai thực hiện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ quy trình cấp CCCD gắn chíp và cấp mã định danh điện tử vào CCCD đảm bảo nhanh chóng, chính xác mang lại nhiều tiện ích trong giải quyết các thủ tục hành chính công. Theo đó, các lĩnh vực về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế, dịch vụ công liên quan đến đất đai, đăng kí xe các loại đều được hỗ trợ tích hợp vào thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Tính đến ngày 10/6/2022, toàn huyện đã tiếp nhận 287 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 277 hồ sơ thông báo lưu trú. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư được quan tâm, đã xác thực thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 23.788 trường hợp công dân tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án 06 một số cơ quan, địa phương chưa huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó nhiều người dân còn tâm lý e ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một số đơn vị sử dụng lao động và người dân cung cấp thông tin về nhân thân, quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến việc hiệu chỉnh, đính chính thông tin cá nhân còn nhiều bất cập. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu của ngành tư pháp về xử lý vi phạm hành chính chưa được triển khai thực hiện nên gặp khó khăn trong việc thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phát biểu kết luận hội nghị, CT UBND huyện Huỳnh Văn Tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các giao dịch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý con người, phục vụ công tác phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phối hợp triển khai, đảm bảo đồng bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến .

Cùng với đó, tiếp tục triển khai cấp CCCD cho người đủ điều kiện theo quy định, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng để phục vụ các tiện ích người dân. Thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Minh Bảo

 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang