Bí thư Huyện ủy làm việc với các xã đăng kí về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

 

Ngày 24/8/2022, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Húy đã chủ trì buổi làm việc với các xã đăng kí về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban liên quan.

          Trong năm 2022, Đức Linh có 6 xã đăng kí về đích NTM nâng cao, gồm Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh, Nam Chính, Vũ Hòa và Mê Pu. Theo báo cáo của các địa phương này, từ đầu năm đến nay, mặc dù các xã đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, nhưng tiến độ thực hiện các tiêu chí vẫn còn khá chậm so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, xã Nam Chính mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí, xã Vũ Hòa đạt 9/19 tiêu chí, xã Mê Pu đạt 10/19 tiêu chí, xã Đức Hạnh đạt 11/19 tiêu chí, xã Đông Hà đạt 11/19 tiêu chí, xã Trà Tân đạt 12/19 tiêu chí. Trong đó, hầu hết các xã đều gặp khó khăn ở những tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống nông thôn.

          Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại các xã chậm so với kế hoạch đề ra, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Húy cho rằng, công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao của các địa phương chưa có sự quyết tâm cao. Các xã chưa rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí và chưa có giải pháp khả thi trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, việc kiểm tra nhiệm vụ đã phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý chưa đảm bảo.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để 6 xã Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh, Nam Chính, Vũ Hòa và Mê Pu có thể đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định mới của Chính phủ, của UBND tỉnh. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình từ huyện đến xã. Tất cả thành viên Ban Chỉ đạo chương trình cần bám sát địa bàn phân công, để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, để huy động các nguồn lực và người dân tham gia thực hiện. Đến cuối năm, nếu địa phương nào không hoàn thành kế hoạch đề ra, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện, các phòng ban liên quan tăng cường phối hợp với các xã để giúp đỡ, hỗ trợ và cùng các địa phương này tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao.

Minh Bảo

 

 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang