Đức Linh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào văn hóa - thể dục - thể thao và xây dựng văn minh đô thị

Đức Linh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả

hoạt động phong trào văn hóa - thể dục - thể thao và xây dựng văn minh đô thị

 

          5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thiết thực phục vụ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước. Công tác tuyên truyền, cổ động đáp ứng kịp thời hiệu quả. Công tác văn hóa và thông tin từ huyện xuống cơ sở, đã tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

          Hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức nhiều đợt phục vụ  hướng về cơ sở, như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng các thôn, khu phố văn hóa lần thứ III năm 2016; Hội diễn nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị lần thứ I năm 2017 và lần thứ II năm 2019. Tổ chức thành công Liên hoan đờn ca tài tử huyện Đức Linh lần thứ I, thứ II và thứ III; Ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Đức Linh lần thứ I năm 2017; các loại hình hát, múa, kịch, sân khấu hóa được lưu diễn ở các xã, thị trấn. Công tác phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường, nhất là công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi pham trong hoạt động quảng cáo, karaoke, Internet, hồ bơi, sân bóng đá. Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện ở các khu vực xã hội hóa như sân bóng đá mi ni, hồ bơi, khu thể dục thẩm mỹ. Công tác xã hội hóa tiếp tục được phát huy, vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, cổ vũ.

           Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng gắn với thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, góp phần đưa huyện Đức Linh về đích Nông thôn mới năm 2020, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra.

          Công tác gia đình xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; tham gia Ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận.

          Hoạt động du lịch, tuy mới hình thành Khu du lịch sinh thái Thác Ba Tầng tại thôn 11 xã Đa Kai, nhưng đã thu hút khá đông du khách đến tham quan vui chơi dã ngoại,… trong các dịp lễ, tết hàng năm; tham gia Ngày hội du lịch tỉnh Bình Thuận.

          Lĩnh vực thông tin và truyền thông, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; quản lý và sử dụng ch ký số; triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 34. Cập nhật các chuyên mục, tin , bài trên Trang thông tin điện tử.

          Năm 2017, phát động xây dựng văn minh đô thị ở 2 thị trấn Võ Xu và Đức Tài. Đã triển khai nhiều giải pháp tích cực như xây dựng đề án, kế hoạch; tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng văn minh đô thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các tiêu chí được tuyên truyền rộng rãi để mọi người  nhận thức rõ lợi ích, từ đó tự giác tham gia, thực hiện. Việc quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị, quản lý tài nguyên môi trường theo quy hoạch được coi trọng. 2 thị trấn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và hộ dân khi tiến hành xây dựng, sửa chữa trụ sở, nhà ở phải thực hiện đúng quy định. Các hoạt động kiểm tra, giữ gìn hành lang giao thông, trật tự đô thị cũng được quan tâm bằng những việc làm tích cực như: ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Năm 2017- 2019, 2 thị trấn có chủ trương xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Nhiều khu phố không rác thực hiện nếp sống văn minh đô thị được hình thành; các tuyến đường được trải nhựa, lát gạch vỉa hè… góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và thực hiện tốt đề án chỉnh trang đô thị của 2 thị trấn. Kết qủa, năm 2019, thị trấn Võ Xu và Đức Tài được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ngành Văn hóa và Thông tin tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, n lực khắc phục những khó khăn, làm tiền đề vững chắc tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

                                                                   Đoàn Hùng Cường

 

Thông báo cần biết

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang