Đức Linh: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thăm, tặng hoa Phòng Văn hóa và Thông tin nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 

Chiều ngày 20/6/2022, đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện; đến thăm, tặng hoa chúc mừng Phòng Văn hóa và Thông tin nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Phòng Văn hóa và Thông tin là đơn vị phát hành Bản tin Đức Linh và đăng nhập lên Trang thông tin điện tử huyện thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, những nội dung thông tin chủ yếu, gồm: tin bài phản ảnh các hoạt động kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh; các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước; tuyên truyền phổ biến Pháp luật; tiếp nhận ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân;…

          Đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Phòng Văn hóa và Thông tin đạt được trong những năm qua. Thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin phải tích cực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh Bản tin Đức Linh và Trang thông tin điện tử huyện; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ảnh kịp thời, chính xác các hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Huỳnh Thiện Linh - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, cảm ơn Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng nhu cầu của độc giả, góp phần vào sự phát triển chung của Đức Linh.

                                      Xuân Hoa

 

 

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang