Đức Linh phát huy nội lực huy động sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao
anh tin bai

Lễ khánh thành công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao

tại thôn 9 (đồng bào dân tộc thiểu số) xã Mê Pu.

 

 Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Đức Linh bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng việc phát huy nội lực, huy động sức dân và đạt được nhiều kết quả khả quan về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh để đầu tư các công trình trọng điểm như: đường cứu hộ cứu nạn dọc sông La Ngà, khu vực xã Tân Hà; nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh; nâng cấp đường từ ngã ba cây Sung đi trung tâm xã Đức Tín; nâng cấp đường trung tâm xã Mê Pu; trường THCS Phan Bội Châu; Trung tâm văn hóa huyện; nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện... Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 10/2021/NQ- HĐND ngày 26/10/2021 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của nhân dân. Trong 2 năm 2021 - 2022 đã thực hiện hơn 27 km đường bê tông xi măng và 45 cống thoát nước, với tổng nguồn vốn thực hiện 34,601 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ là 17,094 tỷ đồng, vốn huyện hỗ trợ là 5,249 tỷ đồng và vốn huy động nhân dân đóng góp 12,258 tỷ đồng. Năm 2023, triển khai đợt 1/2023 cho các xã, thị trấn thực hiện đầu tư với tổng khối lượng bê tông xi măng mặt đường là 12,738 km (39 tuyến đường) và 16 cống thoát nước các loại với tổng kinh phí 16.782,78 triệu đồng; trong đó: vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 8.340,63 triệu đồng; vốn ngân sách huyện hỗ trợ 2.531,92 triệu đồng; vốn huyđộng nhân dân đóng góp 5.910,23 triệu đồng.          Công tác đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi được quan tâm chỉ đạo. Trong 3 năm qua, đã đầu tư nạo vét 17.042 m3, sửa chữa 32 hạng mục công trình trên kênh, hệ thống điều tiết nước để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng, diện tích tưới hàng năm đạt 17.000 ha. Thu hút đầu tư  xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà máy cung cấp nước sạch sinh hoạt từ nguồn vốn ngoài ngân sách tại xã Đức Tín, cung cấp nước cho các xã: Đức Tín, Đức Hạnh, Tân Hà, Đông Hà và chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy nước Đông Hà cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân và các cụm công nghiệp tại xã Đông Hà. Đồng thời, thi công nâng cấp hệ thống nhà máy và đường ống của hệ thống nước sạch Võ Xu từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ để cung cấp cho xã Vũ Hòa, Nam Chính, Mê Pu, Sùng Nhơn và Đa Kai với tổng kinh phí 57 tỷ đồng.    

anh tin bai

Thi công xây dựng đường cứu hộ cứu nạn khẩn cấp

dọc sông La Ngà - xã Tân Hà.

Các nguồn lực trong xã hội được huy động để đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục. Quy mô trường lớp theo hướng tinh gọn, Đề án kiên cố hóa trường học được tiếp tục triển khai, cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây mới và sửa chữa nâng cấp kịp thời đáp ứng nhu cầu dạy và học theo hướng hiện đại; số trường đạt chuẩn quốc gia đến nay là 43/58 trường, đạt tỷ lệ 74,14%. Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được hoàn thiện, trang thiết bị khám, chữa bệnh từng bước được đầu tư hiện đại. Nhà văn hóa các thôn, khu phố trên địa bàn huyện được quan tâm sửa chữa, nâng cấp. Trong 2 năm 2021 - 2022 đã hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách huyện hơn 1,3 tỷ đồng cho các địa phương sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa, thôn, khu phố. Bằng nguồn vốn đối ứng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện đã đầu tư xây mới Nhà văn hóa thôn 9 Mê Pu với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh và kêu gọi đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong các cụm công nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đến nay, đã thu hút được 46 cơ sở, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 107,12ha/202,16 ha tổng diện tích đất công nghiệp của các cụm (tính theo quy hoạch chi tiết được duyệt), đạt tỉ lệ lấp đầy 53% (trong đó: cụm công nghiệp Đông Hà 22%, cụm Nam Hà 100%, cụm công nghiệp Nam Hà 2 là 4%, cụm công nghiệp Hầm sỏi - Võ Xu 51,2%, cụm công nghiệp Mê Pu 65,7%, cụm công nghiệp Sùng Nhơn 83%). Tổng vốn đăng ký khoảng 1.667 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Cụm công nghiệp Nam Hà, Tập đoàn Dona Standar đầu tư xây dựng Nhà máy Giày Nam Hà Việt Nam, đi vào hoạt động vào cuối năm 2023.

Tổng vốn huy động đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 là 578.958 triệu đồng với 394 dự án; huy động đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 là 1.432.165 triệu đồng với 21 dự án.

          Với những kết quả đạt được về phát huy nội lực, huy động sức dân phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM, NTM nâng cao hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Xã Trà Tân được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận xã NTM nâng cao năm 2022. Bốn xã Đông Hà, Tân Hà, Đức Hạnh và Mê Pu đang chạy nước rút để được tỉnh công nhận về đích NTM nâng cao. Thị trấn Võ Xu và Đức Tài đã tổ chức phát động xây dựng đô thị văn minh trong năm 2022, phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Đức Linh tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Dự báo tình hình trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng phát triển toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp... tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Đức Linh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 và trở thành vùng nông thôn đáng sống.

Trương Quang Đến

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang