Đức Linh: Tổ chức hội nghị hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” ​

 

Ngày 08/3/2023, Huyện ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị “ Giữ trọn lời thề đảng viên”. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Bí thư Đảng bộ 12 xã thị trấn và Bí thư Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì hội nghị.

Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” được triển khai từ ngày 01/02/2023 đến ngày 19/5/2023. Mục đích để cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị là từng chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và xác định giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người…Qua đó, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ra sức cống hiến, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Theo kế hoạch, Huyện ủy Đức Linh sẽ chọn 4 chi bộ để chức sinh hoạt điểm, gổm: Chi bộ Điều tra tổng hợp, thuộc Đảng bộ CA huyện; Chi bộ Bệnh viện ĐK khu vực phía nam Bình Thuận, Chi bộ Phòng LĐTBXH trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền; Chi bộ KP1, thuộc Đảng bộ TT Võ Xu.

Để đợt sinh hoạt chính trị“ Giữ trọn lời thề Đảng viên” đạt kế quả cao nhất, đồng chí Lê Văn Toàn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu tất cả các cấp ủy, chi bộ trong toàn huyện phải tổ chức sinh hoạt một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, với hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Minh Bảo

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang