Đức Linh với công tác giảm nghèo bền vững
anh tin bai

Lớp tập huấn nâng cao năng lực

cho cán bộ thông tin và truyền thông – năm 2023

Thực hiện tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 .  

 

 

         Năm 2023, huyện Đức Linh vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được hơn 925 triệu đồng/700 triệu đồng, đạt 132,15% kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn quỹ này cùng với các nguồn lực vận động khác đã hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà nhân ái với tổng số tiền 430 triệu đồng; sửa chữa 3 căn với tổng số tiền là 129 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức thăm, tặng 17.350 phần quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Từ các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 3,02% giảm 1,66%, so với tỷ lệ 4,68% số hộ nghèo vào đầu năm 2022.

anh tin bai

Lớp đào tạo nghề trang điểm (Đức Tín).

Ông Bùi Mười - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Linh cho biết, trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định thành công. Người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Huyện Đức Linh có 10/10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Hành trình đó đã đồng thời tạo an sinh xã hội thuận lợi và giảm nghèo bền vững. Phát huy những kết quả đạt được, Đức Linh tiếp tục xây dựng huyện NTM nâng cao và việc tuyên truyền cũng được huyện đặt lên hàng đầu. Năm 2022, xã Trà Tân, huyện Đức Linh là xã đầu tiên trong tỉnh Bình Thuận về đích nông thôn mới nâng cao.

Điểm nổi bật là Mặt trận các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động mỗi cộng đồng dân cư, nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tương thân, tương ái trợ giúp gia đình khó khăn, chăm sóc gia đình chính sách, phụng dưỡng người có công với cách mạng, người già neo đơn... Cùng với đó, tích cực giữ gìn nếp sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Chú trọng các hoạt động tôn tạo, xây dựng cảnh quan môi trường; chăm lo sức khỏe, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội toàn dân; phòng ngừa dịch bệnh, khuyến học khuyến tài. Đồng thời, phát huy dân chủ trong xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện vai trò giám sát của nhân dân... Từ các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 3,02% giảm 1,66%, so với tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2022 (4,68%). Ngoài ra, hệ thống Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các công trình an sinh xã hội, vì cộng đồng, bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, ánh sáng an ninh... góp phần xây dựng NTM nâng cao.

Để có được kết quả đó, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm riêng, không rập khuôn, máy móc. Tạo điều kiện để mỗi xã, thị trấn tự chủ trong xác định nhu cầu thiết thực và việc phân bổ nguồn lực cũng như tập trung ưu tiên hơn cho các nhu cầu này. Song song đó, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM, theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, như việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch. Nhờ vậy, các dự án, công trình triển khai trên địa bàn luôn có sự tham gia đóng góp và được sự hưởng ứng cao của nhân dân.

Thanh Thủy

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang