UBND huyện Đức Linh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 ​

 

anh tin bai

          Ngày 23/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Tỉnh đã chủ trì họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh. Tổng sản lượng lương thực đạt 58.461 tấn, đạt 43,9% kế hoạch năm. Về chăn nuôi, huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện. Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn để ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại. Công tác xây dựng nông thôn mới được UBND huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các xã đánh giá thực trạng và lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Trà Tân đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường; giải quyết cơ bản một số tồn tại, hạn chế tình trạng sang nhượng đất đai trái phép; khai thác khoáng sản trái phép.

Các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ ổn định; hàng hóa đảm bảo nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm là 105 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch năm và bằng 158% so với cùng kỳ.

Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực, các chương trình y tế quốc gia được triển khai đều ở các tuyến. công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết được đảm bảo. Thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng; quan tâm chăm lo tốt các đối tượng chính sách xã hội, giải quyết việc làm.  Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả.

Công tác quân sự - quốc phòng duy trì, thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và địa phương tập trung tổ chức sản xuất, chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Hè thu và vụ Mùa 2023 theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, thực hiện sản xuất lúa 2 vụ như đã đề ra. Khuyến cáo nhân dân phát triển chăn nuôi đồng thời phải kiểm soát tốt và phòng chống hiệu quả các dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng kí về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

 Tiếp tục hỗ trợ các chủ dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và các nhà đầu tư thứ cấp trong các cụm công nghiệp, các dự án khu dân cư. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác và vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không để điểm nóng, nổi cộm xảy ra.

Đối với công tác thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị ngành thuế cần phải tập trung chỉ đạo rà soát lại tất cả các nguồn thu, chống thất thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ; phấn đấu giảm số nợ thuế xuống mức không quá 5% so với dự toán được giao.

 Ngành giáo dục tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác sửa chữa cơ sở vật chất của các trường và nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Ngành y tế tiếp tục duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm như Covid-19, sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng trên địa bàn huyện. Quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết các chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công kịp thời và đúng đối tượng.

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu tại các xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2023. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là ma túy ở khu dân cư. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 

Minh Bảo

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang