Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy gia công thép Sapphire Việt Nam”, tại Lô A3.1 Cụm công nghiệp Đông Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 
 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang