Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án trại chăn nuôi heo Nguyễn Xuân Linh công suất 300 con, khu vực thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang