Quyết định 184/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2023 và Phụ lục Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang