Tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện định kỳ tháng 6 năm 2023
TB%20107.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang