Đức Linh hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả ​ ​
 
anh tin bai

Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận - Hội tụ xanh là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu được tổ chức với các chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm 2023, có quy mô quốc gia và quốc tế, giới thiệu và quảng bá với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế về những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam, Bình Thuận nói chung và Đức Linh nói riêng.

Huyện Đức Linh xác định, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu đặt ra là tổ chức thành công các hoạt động đã đăng ký, phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và tích cực tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức xuyên suốt trong năm 2023.

Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh trên các hệ thống thông tin như: Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan; quảng bá gắn với các sự kiện văn hóa ở địa phương, các trang mạng xã hội... ; sử dụng Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cổ động trực quan; giới thiệu, chia sẻ rộng rãi Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; lắp đặt các pa nô, băng rôn, cờ phướn, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh trước cổng cơ quan và các vị trí dễ nhận thấy trên các tuyến đường, nơi công cộng,… Đức Linh còn tích cực củng cố, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, hấp dẫn của địa phương; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, như: du lịch sinh thái (ở Đa Kai, Mê Pu,Trà Tân, Sùng Nhơn), du lịch nông nghiệp (ở Võ Xu),… Đồng thời, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

 

anh tin bai

Trưng bày giới thiệu

 Khu du lịch sinh thái Thác Ba Tầng - Điểm đến hấp dẫn

tại Tuần lễ Văn hóa đường phố

Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Đó là việc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Đức Linh và 48 năm Ngày giải phóng quê hương Hoài Đức - Đức Linh (tổ chức ngày 23/3/2023) gắn với chào mừng Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh (tổ chức ngày 25/3/2023). Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục hăng hái, lao động sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu xây dựng huyện Đức Linh trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. 

Tổ chức chỉnh trang đô thị, phát động trồng cây xanh, cải thiện môi trường hưởng ứng chủ đề “Hội tụ xanh” của Năm Du lịch quốc gia 2023 giữ gìn bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đăng cai tổ chức Ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2023 (ngày 07 và 08/6/2023) với thông điệp “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa gia đình. Tham gia trưng bày giới thiệu Khu du lịch sinh thái Thác Ba Tầng - Điểm đến hấp dẫn và các sản phẩm OCOP trong Tuần lễ Văn hóa đường phố (từ ngày 25/8 đến ngày 03/9/2023) và Tuần lễ Vàng du lịch (từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2023) của Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh, diễn ra tại thành phố Phan Thiết, được nhiều người yêu thích tiêu dùng sản phẩm OCOP Đức Linh và hứa hẹn trải nghiệm điểm đến hấp dẫn - Khu du lịch sinh thái Thác Ba Tầng (Đa Kai).

Một hoạt động rầm rộ diễn ra đồng loạt ở các xã thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị,… tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2023). Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành động vì môi trường”, “Cổng làng, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp”,…

Các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh diễn ra trên địa bàn huyện Đức Linh đã tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi, vui tươi góp phần làm nên thành công lớn nhất của Năm Du lịch quốc gia 2023, đó là nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành và đặc biệt là nhân dân trong huyện được nâng lên; vai trò của người dân, chủ thể của các hoạt động du lịch, văn hóa, được phát huy; môi trường, cảnh quan, văn minh đô thị được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp; sản phẩm du lịch dịch vụ ngày càng đa dạng; tạo động lực thúc đẩy du lịch ở Đức Linh phát triển trở thành điểm đến hấp dẫn được định vị trên bản đồ du lịch Bình Thuận, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam, Bình Thuận nói chung và huyện Đức Linh nói riêng.

 

                                                          Bảo Trung

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang