Đức Linh: Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

 

      Ngày 21/2/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan cấp huyện; lãnh đạo, đại diện UBND, Ủy ban Mặt trận, công chức văn hóa- xã hội và 82 thôn, khu phố của 12 xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” huyện Đức Linh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu ý kiến chỉ đạo.

         Trong năm 2022, phong trào  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”  trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì với các cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa ”, “ Thôn khu phố văn hóa ”, “ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa”, “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ”,  “ Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ” ngày càng mở  rộng và phát triển đều khắp, được cán bộ, viên chức, người lao động và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Qua các phong trào đã huy động tốt sức mạnh cộng đồng dân cư làm chuyển biến tích cực các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giảm trẻ em suy dinh dưỡng, đóng góp xây dựng nông thôn mới, gìn giữ tình làng nghĩa xóm, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Kết quả trong năm 2022 trong toàn huyện có  32.600 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96%; 81/82 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 98%; 10/10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 2 thị trấn Võ Xu, Đức Tài phát động xây dựng đô thị văn minh; 142 cơ quan, đơn vị trong huyện đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 100 %…

Trong năm 2023, huyện Đức Linh sẽ tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu là 98 % hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có ít nhất 90 %  hộ đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; phấn đấu 82/82 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 10/10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 2 thị trấn đạt các chỉ tiêu đô thị văn minh; có ít nhất 96 % cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp  trong huyện đạt chuẩn văn hóa…

Nhân dịp này, UBND huyện đã tổ chức đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của bộ Văn hóa thể thao và du lịch cho 12 cá nhân; trao giấy khen của sở Văn hóa thể thao và du lịch Bình Thuận cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022; tặng giấy khen của UBND huyện cho 2 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới 5 năm liền và cho 14 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” năm 2022.

Văn Thạnh

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang