Đức Linh: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2022 ​

 

  Xuân Quý Mão trên quê hương Đức Linh - quê hương vẻ vang truyền thống cách mạng dường như lại càng trở lên ấm áp, ý nghĩa hơn. Đón Xuân mới cũng là lúc chúng ta nhìn lại chặng đường năm 2022 - một năm với nhiều nỗ lực vượt bậc, không ngừng thúc đẩy sản xuất, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong bức tranh tươi mới của Đức Linh sau 40 năm tái lập huyện, miền quê này có những nét chấm phá quan trọng, để Xuân Quý Mão - 2023 thêm đẹp và giàu ý nghĩa.

40 năm trước, Đức Linh là một huyện thuần nông. Giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng kinh tế chưa có gì, quy mô sản xuất nhỏ lẻ và lạc hâụ,… Nhưng hôm nay, cùng với sự đi lên của Bình Thuận nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung, Đức Linh đã cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ, phát triển kinh tế theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp hợp lý trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế.

Năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, huyện Đức Linh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh đề ra. Thu ngân sách được 182 tỷ đồng, đạt 202,22% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực gần 135.000 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,38%; giải quyết việc làm cho 3.175 lao động, đạt 127% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng; 100% trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo; thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy trong Cụm công nghiệp Nam Hà; xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt của Công ty CP đầu tư Mai Anh Bình Thuận; thu hút đầu tư đối với 3 cụm công nghiệp Sùng Nhơn, Mê Pu và Hầm Sỏi - Võ Xu. Không xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản và ô nhiễm môi trường. Các hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động phong phú, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện tốt, đúng qui định. Công tác phòng chống COVID-19 được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng, quan tâm chăm lo tốt các đối tượng chính sách xã hội. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng chỉ đạo giải quyết thường xuyên, đúng qui định. Công tác quân sự - quốc phòng duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Kết quả ấy có được trước tiên là nhờ sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của tỉnh; sự sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện, cũng như sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2022 làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022, vượt qua những khó khăn, thách thức được dự báo cho năm 2023, cần có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự ủng hộ, giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân; sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, phấn đấu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo kế hoạch đề ra là tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp hợp lý trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế; tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, phát triển mọi mặt về văn hóa - xã hội, làm tốt công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đất trời đã bước vào xuân, người dân Đức Linh lại ngập tràn tiếng cười trong sự no ấm, bình yên hạnh phúc. Những người con xa quê khi trở về ngỡ ngàng thấy quê hương mình thay da đổi thịt. Dẫu biết còn nhiều khó khăn thách thức. Song, với sự đồng lòng, quyết tâm cao, cán bộ và nhân dân huyện Đức Linh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vượt lên mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2023.

                                                          Bảo Nguyên  

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang