Đức Linh: Tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2 ​

Ngày 24/6/2021, Chi cục Thống kê huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị tập huấn  Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2, về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự hội nghị có Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn, các thành viên của Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và hơn 70 điều tra viên.

Ông Huỳnh Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc Hội nghị và chỉ đạo một số nội dung chủ yếu thực hiện trong giai đoạn này.

Ông Nguyễn Ngọc Tú Minh, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo nêu một số điểm cần lưu ý trong quá trình điều tra , đây là cuộc điều tra về công nghệ thông tin nên đòi hỏi một số kỹ năng cần thiết, các điều tra viên cố gắng hoàn thành tiến độ.

Sau phát biểu khai mạc, Chi cục Thống kê đã triển khai tập huấn, giới thiệu trang web điều hành tác nghiệp, hướng dẫn cài đặt CAPI, nội dung và cách ghi phiếu cá thể, tôn giáo. Thời gian bắt đầu điều tra từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin. Các đông chí tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến.

Đây là cuộc tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về số lượng đơn vị, quy mô và lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế…Thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng góp phần tạo nên một bức tranh tổng hợp chung của toàn bộ nền kinh tế.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, Hội nghị tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Chi cục Thống kê Đức Linh - Tánh Linh

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang