Đức Linh: Ủy ban Bầu cử huyện làm việc với thường trực Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ​

Sáng ngày 20/4/2021, Ủy ban Bầu cử huyện Đức Linh đã họp với Thường trực Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Đức Linh chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện thường trực Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn và thành viên Ủy ban Bầu cử huyện phản ánh, báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó cho thấy, đến nay cấp huyện và cấp xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 3. Xã Sùng Nhơn số ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, thiếu 2 so với quy định; các xã, thị trấn còn lại đều bảo đảm số lượng, chất lượng các ứng cử viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác lên danh sách cử tri hết sức được chú trọng. Qua rà soát, một số địa phương đã điều chỉnh danh sách cử tri niêm yết một cách phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Toàn yêu cẩu Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn cần lưu ý một số mốc trong thời gian tới như chậm nhất là ngày 28/4 tới phải công bố danh sách các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử. Ngày 3/5 phải hoàn thành niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại các đơn vị bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên 4 cấp. Ngày 13/5/2021 kết thúc việc nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến các ứng cử viên. Sau ngày 13/5/2021 các đơn thư liên quan đến các ứng cử viên sẽ được bảo lưu giải quyết sau. Việc vận động bầu cử của các ứng cử viên được thực hiện đến trước 24 giờ ngày bầu cử 23/5/2021. Thời gian tới cần tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền bằng trực quan cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những địa phương có địa bàn rộng như xã Đa Kai cần thêm nhiều điểm niêm yết danh sách cử tri. Tiếp tục rà soát, theo dõi số lượng cử tri đi - đến thường xuyên để đảm bảo danh sách cử tri đúng với tình hình thực tế trên địa bàn; cập nhật bổ sung để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Bổ sung hòm phiếu phụ, lưu động tại một số điểm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Nhanh chóng tập trung vệ sinh sạch sẽ, tiến hành trang trí tại các điểm bỏ phiếu bầu cử,  đồng thời tiến hành niêm yết danh sách các ứng cử viên. Theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến các ứng cử viên, kịp thời phù hợp với luật định. Theo dõi tình hình diễn biến tâm trạng, dư luận xã hội, những vấn đề nổi lên bức xúc, nắm thật chắc, xử lý thật nhanh gọn và có hiệu quả. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.

Trung tâm TT-VH&TT Đức Linh

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang