Ủy ban Bầu cử huyện Đức Linh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang