Chiến thắng Mười Nhà


Chiến thắng Mười Nhà

Phát huy truyền thống bách chiến bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với lòng căm thù giặc sâu sắc, ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm và cách đánh mưu trí, sáng tạo, ngày 17/01/1965, Tiểu đoàn 186 - Quân khu 6 phối hợp với dân quân du kích và bộ đội địa phương tổ chức Trận vận động tập kích ở Xóm Mười Nhà - xã Mê Pu, tiêu diệt gọn lực lượng càn của địch vào xã Mê Pu (vùng giải phóng của ta).

Khi được tin địch ở Chi khu Hoài Đức mở đợt càn quét tái chiếm lại vùng giải phóng, Tiểu đoàn 186 hạ quyết tâm, đồng thời, phối hợp với dân quân tự vệ và bộ đội địa phương phục kích, chốt chặn, bao vây, tấn công, bẻ gãy đợt càn quét của địch vào Xóm Mười Nhà - xã Mê Pu ngày 17/01/1965. Tiêu diệt 1 đại đội bảo an 515, 4 trung đội dân vệ, 1 đoàn bình định nông thôn (địch chết 101 tên trong đó có 2 cố vấn Mỹ, bị thương 59 tên, bắt sống 29 tên), thu 78 súng trường và tiểu liên, 6 trung liên, 1 đại liên, 1 cối 60, 6 súng ngắn, 4 máy bộ đàm PRC10, 24 thùng đạn đại liên, 15.500 viên đạn, toàn bộ quân trang quân dụng và bắn hư hỏng 2 máy bay lên thẳng HU1A.

Đây là trận tiêu diệt lớn nhất của Chiến dịch Hoài Đức mùa khô năm 1964, giành thắng lợi lớn đúng theo kế hoạch dự kiến, mang tính chất quyết định cho cuộc chiến đấu giải phóng toàn huyện Hoài Đức ngày 24/2/1965, làm rung chuyển hệ thống kèm kẹp của địch, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Đế quốc Mỹ ở Việt Nam.

Trận vận động tập kích tại Xóm Mười Nhà - xã Mê Pu ngày 17/01/1965 là một trận đánh hay về nhiều mặt, đã đánh quỵ cơ bản lực lượng địch ở Hoài Đức, giành thắng lợi có ý nghĩa to lớn trên chiến trường Hoài Đức, Tánh Linh; tạo được ảnh hưởng chính trị lớn và tạo thuận lợi cho phong trào cách mạng địa phương.

Từ thắng lợi của Trận vận động tập kích tại Xóm Mười Nhà - xã Mê Pu ngày 17/01/1965, công tác tuyên truyền, trấn áp tề ngụy tiến hành rầm rộ hơn, thanh niên nô nức tòng quân, lực lượng cách mạng lớn mạnh vượt bậc, khí thế cách mạng càng sôi sục. Thừa thắng xông lên tiêu diệt địch, ta giải phóng hoàn toàn Hoài Đức ngày 24/02/1965 (trở thành 1 trong 2 huyện giải phóng sớm nhất trên toàn miền Nam lúc bấy giờ), góp phần mở rộng vùng giải phóng ở Đông Nam đường 20, nối liền khu căn cứ Bà Rịa - Long Khánh - Bình Tuy.

Chiến thắng Trận vận động tập kích Xóm Mười Nhà - xã Mê Pu mãi mãi đi vào lịch sử như một dấu son rực rỡ rất tự hào của quân và dân huyện Hoài Đức - Đức Linh. Đó là chiến công oanh liệt, thắng lợi căn bản tạo nên tiền đề mới cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tô thắm thêm trang sử vàng của quê hương Đức Linh anh hùng.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang