Đức Linh: Hội thảo mô hình nuôi cá chình trong lồng bè ​

 

 

         Ngày 18/10/2022, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình nuôi cá chình lồng bè tại xã Tân Hà.

         Mô hình được triển khai từ tháng 9/2021, với quy mô 300 con cá giống, nuôi trong lồng bè 15m3, có mực nước sâu 3m, lưu tốc dòng chảy từ 0,3-0,5m/s. Tổng chi phí thực hiện mô hình khoảng 90 triệu đồng (bao gồm chi phí mua cá giống, thức ăn cá tạp xay nhuyễn, lồng bè, nhân công). Sau 12 tháng nuôi, cá có trọng lượng trung bình đạt 1,5 kg/con. Với giá bán cá chình hiện nay khoảng 450 nghìn đồng/kg, ước tính sau khi thu hoạch, trừ mọi chi phí, mô hình cho lợi nhuận hơn 20 triệu đồng.

          Theo đánh của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh, mô hình nuôi cá chình lồng bè bằng thức ăn cá tạp xay nhuyễn bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Cá nuôi đạt được những chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Trong quá trình nuôi, cá ít xảy ra dịch bệnh. Vì vậy, mô hình này có thể phổ biến, nhân rộng trên địa bàn huyện.

Minh Bảo

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang