Hội thảo mô hình nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất

 

         Ngày 5/4/2022, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất tại xã Trà Tân.

         Mô hình được triển khai từ tháng 12/2021, với quy mô 10.500 con cá giống, nuôi trong ao đất có diện tích khoảng 700 m2. Tổng chi phí thực hiện mô hình gần 60 triệu đồng (bao gồm chi phí cải tạo ao, mua cá giống, thức ăn công nghiệp, nhân công). Sau 4 tháng nuôi, cá có trọng lượng trung bình đạt trên 0,2 kg/con. Với giá bán 40 nghìn đồng/kg như hiện nay, ước tính sau khi thu hoạch, trừ mọi chi phí, mô hình cho lợi nhuận trên 11 triệu đồng.

 

         Theo đánh giá của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh, mô hình nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất mang lại hiệu quả kinh tế. Cá nuôi đạt được những chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Trong quá trình nuôi, cá không xảy ra dịch bệnh. Thị trường tiêu thụ cá rô đầu vuông tương đối ổn định. Vì vậy, mô hình này có thể phổ biến, nhân rộng trên địa bàn huyện.

 

Minh Bảo

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang