Đa Kai tổ chức kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân khoá VII, nhiệm kỳ 2021 -2026
anh tin bai

 

Ngày 26/7/2023, HĐND Đa Kai tổ chức kỳ họp thứ sáu, khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND xã. 

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác điều hành của UBND xã chỉ đạo các ban, ngành và sự nỗ lực của Nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đề nghị: Các cấp quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường GTNT, GTNĐ, đường điện; quản lý giám sát nghĩa trang, quan tâm hỗ trợ giống bò cho bà con hộ nghèo, cận nghèo theo Chương trình 135 của Chính Phủ; quan tâm lĩnh vực đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn xã....Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau một buổi làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng của HĐND xã kỳ họp thứ 6, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Duẩn, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã  tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả.

                                                                          Lê Thị Thắm

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang