Đức Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Đức Linh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT cũng ngày càng nâng lên. Đồng thời, phát huy tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong việc chấp hành pháp luật về TTATGT.

Để phong trào thi đua bảo đảm TTATGT tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút cán bộ, đảng viên công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người tham gia, UBND huyện Đức Linh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2022, gắn với điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng các hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo và hiệu quả. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức để đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý hiệu quả vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện; các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra sai phạm trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT.

Cùng với đó, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, như quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ; xoá bỏ các “điểm đen” về tai nạn giao thông; giải tỏa các điểm họp chợ trái phép trên tuyến tỉnh lộ, tuyến đường liên huyện; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để sử dụng, kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông.

Minh Bảo

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang