Những lợi ích khi cài đặt, sử dụng Bluezone

 

*Cài đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người

         Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần cài đặt, sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để xác định một cách nhanh chóng và chính xác người tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Khi đó, cơ quan y tế sẽ thực hiện cách ly những người tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, không phải cách ly cả thôn, cả xã, cả huyện, cách ly hàng nghìn người. Những người không tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 vẫn đi học, đi làm, lao động, sản xuất, kinh doanh bình thường.

         Để  nhanh  chóng  đẩy  lùi  dịch  bệnh,  sớm  đưa  cuộc  sống  trở  lại  bình thường, mỗi người dân hãy tự giác cài đặt, sử dụng Bluezone, đồng thời hướng dẫn người tiếp xúc với mình cùng cài đặt, sử dụng Bluezone. Càng nhiều người cài đặt, sử dụng Bluezone thì hiệu quả kiểm soát dịch bệnh càng cao.

*Cài đặt, sử dụng Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội

         Cài đặt, sử dụng Bluezone không chỉ để phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, mà còn có thể phòng ngừa những loại dịch bệnh lây nhiễm và nhiều vấn đề phức tạp khác trong xã hội mà chúng ta chưa lường trước được. Cài đặt, sử dụng Bluezone là việc làm thiết thực mà mỗi người dân cần thực hiện thường xuyên và lâu dài.

         Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở kinh doanh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu người lao động, người sử dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng cài đặt, sử dụng Bluezone.

              

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang