Hướng dẫn khai báo y tế

2021.05.06_BYT_HUONG DAN KHAI BAO Y TE_INOUT_BYT.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang