Đức Linh họp bàn đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy trong trường học ​

 

Ngày 14/6/2022, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Húy chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND huyện và một số phòng ban liên quan về việc đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy trong trường học trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, hầu hết đều thống nhất cao chủ trương đưa nội dung lịch sử huyện vào giảng dạy trong trường học, không chỉ giúp học sinh hiểu về mảnh đất, con người nơi mình sinh ra và lớn lên, mà còn giúp học sinh nhận thức sâu sắc thêm lịch sử dân tộc để hun đúc niềm tự hào, truyền thống anh hùng của quê hương. Từ đó giúp thế hệ trẻ rèn luyện phẩm chất, có lý tưởng sống tốt đẹp hơn. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Húy giao cho UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng trực thuộc và phối hợp với các Ban xây dựng Đảng khẩn trương tiến hành các công việc cần thiết theo đúng quy trình để có thể đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong trường học trên địa bàn huyện bắt đầu từ năm học 2023 - 2024. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành chức năng trong quá trình biên soạn tài liệu học tập cần phải bám sát vào Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Linh sao cho phù hợp với học sinh ở từng cấp học. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tích hợp giảng dạy lịch sử địa phương vào chương trình học tại các trường một cách hợp lý, khoa học, gần gũi, dễ hiểu, giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội của huyện nhà. Qua đó, trang bị cho học sinh những kiến thức bổ ích về lịch sử địa phương; khơi dậy cho học sinh niềm hứng thú học tập và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Minh Bảo

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang