Đức Linh tích cực thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ​
anh tin bai

Câu lạc bộ tiếng Anh (Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng).

          Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới hay còn được gọi là Chương trình GDPT 2018 vì được ban hành vào năm 2018. Mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản; đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt, trở thành người học sinh tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn  nghề nghiệp và học tập suốt đời. Đồng thời, có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp phát triển ngày càng cao. 

anh tin bai

Tiết dạy STEM (Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám)

Chương trình GDPT tổng thể được xây dựng trên cơ sở khoa học về phát triển chương trình giáo dục, tiếp cận các xu thế quốc tế hiện đại và tiến bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chương trình GDPT tổng thể tạo ra một khung định hướng cần thiết cho việc phát triển chương trình các môn học và thực hiện cải cách căn bản và toàn diện GDPT theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 88/2014/QH13, nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển kinh tế và xã hội trong điều kiện mới.

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (GDPT), từ năm 2020 đến nay; Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Linh (GD&ĐT) đã chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội hiểu về mục đích, nội dung, ý nghĩa việc thực hiện Chương trình GDPT 2018, tạo sự đồng thuận cao từ huyện đến các xã, thị trấn và mọi tầng lớp nhân dân, vì đây là vấn đề mới, được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên để nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo cũng như năng lực quản lý, chuyên môn. Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức và thực hiện tốt công tác triển khai lại việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn huyện. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT để tổ chức, hướng dẫn các trường học thuộc huyện thực hiện tốt việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 đúng quy định; định hướng tất cả các trường phổ thông thuộc huyện lựa chọn cùng bộ sách để đảm bảo tính kế thừa cũng như thuận lợi cho học sinh chuyển trường trong địa bàn huyện, nhằm giảm chi phí mua sách cho cha mẹ học sinh. Các trường học cũng đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục Chương trình GDPT 2018. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt những khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ để tham mưu cho lãnh đạo huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018.

          Với sự nỗ lực của toàn ngành GD&ĐT huyện nhà, việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Công tác tập huấn thực hiện Chương trình GDPT 2018 và thay sách được triển khai hiệu quả từng năm học đối với lớp 1 (năm học 2020 - 2021); lớp 2, lớp 6 (năm học 2021 - 2022); lớp 3, lớp 7 (năm học 2022 - 2023) và năm học 2023 - 2024 thực hiện đối với lớp 4 và lớp 8. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nắm bắt kịp thời Chương trình GDPT 2018, việc thực hiện đã đi vào nề nếp và ổn định, đạt hiệu quả cao. Phòng GD&ĐT đã tích cực tham mưu UBND huyện cấp kinh phí để xây mới, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp; kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng Chương trình giáo dục mới. Bên cạnh đó, UBND huyện còn hỗ trợ kinh phí để giáo viên đăng ký tài khoản trực tuyến bồi dưỡng các mô đun theo chương trình bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT triển khai. Hằng năm, ngành GD&ĐT còn được hỗ trợ kinh phí từ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận và kinh phí các trường học vận động xã hội hóa để thực hiện Chương trình GDPT 2018...

Nhìn chung, trong những năm học qua, tuy vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhưng Phòng GD&ĐT đã hết sức nỗ lực trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các trường phổ thông thuộc huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018. Các trường phổ thông thuộc huyện đã nỗ lực thực hiện đảm bảo mục tiêu giáo dục, thực hiện tốt việc lựa chọn sách giáo khoa của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đa số học sinh hiếu học, chuyên cần trong học tập và có khả năng tiếp thu khá tốt. Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ và ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy học và các hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục của các lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018 ổn định, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 97%. Mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn huyện Đức Linh từng bước được khẳng định và ngày càng khởi sắc.

                                                          

                                                                       Nguyễn Như Diệp

 

 

 

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang