Những nỗ lực xây dựng phát triển Trung tâm Y tế huyện
 
anh tin bai

Năm 2006, với quan điểm cần xây dựng, phát triển hệ thống y tế dự phòng ở tuyến xã và tuyến huyện thật sự vững mạnh, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có Quyết định chia tách Trung tâm Y tế huyện trở thành Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện và Phòng Y tế. Với Quyết định này Bộ Y tế đã xác định vai trò quan trọng của y tế dự phòng đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn. Vì vậy, đến năm 2010, Trung tâm Y tế dự phòng huyện được thay đổi để trở thành Trung tâm Y tế huyện. Và đến năm 2016, một bước ngoặc quan trong đã làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện. Đó là việc Bộ Y tế quyết định sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện để thực hiện đầy đủ các chức năng của Trung tâm Y tế huyện theo mô hình Trung tâm Y tế huyên đa chức năng.

Như vậy sau 10 năm, Trung tâm Y tế huyện lại trở về mô hình hoạt động với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như ban đầu. Tuy nhiên, đối với huyện Đức Linh trong 10 năm (2006 - 2016), Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Linh đã phát triển và trở thành Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam là Bệnh viện hạng 2 nên không sáp nhập vào Trung tâm Y tế huyện Đức Linh. Vì lý do này mà Trung tâm Y tế huyện vẫn tiếp tục chỉ thực hiện một chức năng chủ yếu là tổ chức thực hiện các hoạt động về y tế dự phòng. Nhưng trên thực tế hoạt động trong nhiều năm cho thấy Trung tâm Y tế huyện chỉ thực hiện một chức năng là y tế dự phòng gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực.

Vì vậy, để khắc phục những khó khăn, hạn chế này và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đức Linh đã quyết tâm nỗ lực, xây dựng phát triển Trung tâm Y tế huyện Đức Linh trở thành Trung tâm Y tế huyện thực hiện đa chức năng.

 Qua 5 năm (2018 - 2023), với những nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực xin đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc thân thiện để thu hút nhân lực, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Y tế; Trung tâm Y tế huyện Đức Linh đã không ngừng phát triển và thật sự là một Trung tâm Y tế huyện vững mạnh về nhiều mặt. Đặc biệt là sự lớn mạnh về nguồn nhân lực. Từ một Trung tâm Y tế huyện chỉ có 12 bác sỹ với một số trang thiết bị thông thường vào năm 2018 thì đến năm 2023 đã có 31 bác sỹ với các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy chụp Xquang, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học. Bên cạnh đó, sau đại dịch COVID-19 đã làm cho nhiều đơn vị y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại, thách thức, nhưng đối với Trung tâm Y tế huyện Đức Linh lại không gặp khó khăn mà vẫn tiếp tục phát triển mạnh.

Từ những thuận lợi nêu trên và xuất phát từ yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện nhà, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh đã xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện để trở thành Trung tâm Y tế huyện đa chức năng và đã được UBND tỉnh chấp thuận, phê duyệt Đề án này.

Trên thực tế, việc Trung tâm Y tế huyện Đức Linh được UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện từ thực hiện một chức năng (chủ yếu là y tế dự phòng) trở thành Trung tâm Y tế huyện thực hiện đa chức năng là một hành trình với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế và tất cả viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế.

Nội dung cốt lõi của Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế là việc giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Mê Pu và thành lập mới các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Linh để thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình tổ chức, hoạt động của Bệnh viện đa khoa hạng 3 tại đây. Sự thay đổi này là một động lực quan trọng có tính đột phá cho sự phát triển của Trung tâm Y tế huyện Đức Linh và mang lại sự thuận lợi cho người dân các xã Đa Kai, xã Sùng Nhơn, xã Mê Pu khi khám bệnh, chữa bệnh.

 Trong những năm đến, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để phát triển với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện nhà.

Hồ Phi Long

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang