Cơ quan Quân sự huyện Đức Linh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”

anh tin bai

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đức Linh luôn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện phong trào, góp phần thiết thực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đức Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn lực lượng vũ trang huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, quán triệt các quyết định, kế hoạch của các cấp về triển khai thực hiện phong trào; cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện để thực hiện.

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các địa phương ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, Ban CHQS huyện đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia xây dựng NTM tại các xã Trà Tân, Đức Tín, Mê Pu. Qua đó, đã góp phần giúp các xã này hoàn thành 19/19 tiêu chí, được Ủy ban nhân dân huyện công nhận hoàn thành xây dựng NTM.

Ngoài ra, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện đã đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" nhằm giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng vượt qua khó khăn trong cuộc sống; phối hợp với các địa phương, đơn vị tích cực tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định, qua thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong LLVT huyện đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; qua đó thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tiếp tục phát huy truyền thống cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ"; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, củng cố thế trận lòng dân; quy hoạch dân cư, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân các xã trọng điểm, còn nhiều khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, đã tham mưu, báo cáo, khảo sát và xây dựng 6 căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho các đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, gia đình chính sách và 1 “căn nhà đồng đội” có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng số tiền 600 triệu đồng và góp hơn 140 ngày công xây dựng; tặng 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu tổ chức khởi công công trình văn hóa thể thao tại thôn 9 xã Mê Pu (Quân khu hỗ trợ 500 triệu đồng, UBND huyện 2,2 tỷ đồng).

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, LLVT huyện luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là những thời điểm xảy ra lũ lụt, ngập úng, nhằm hạn chế những thiệt hại và giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy tốt hơn nữa phẩm chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” sôi nổi, thiết thực, vững chắc đạt hiệu quả hơn nữa.

Lâm Thành Vinh

 

 

                    

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang