Công an Đức Linh tăng cường phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ​
anh tin bai

 

         Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Công an huyện Đức Linh luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là “Biện pháp cơ bản” của lực lượng Công an nhân dân.

Hàng năm, Công an huyện Đức Linh đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ. Qua đó, nâng cao ý thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng.

Trong năm 2023, Công an huyện đã tập trung tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện 03 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng Công an, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

 Đã tập trung đấu tranh làm rõ 51/57 vụ, 95 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú 06 đối tượng có lệnh truy nã. Chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Phát hiện, bắt, khởi tố điều tra 30 vụ/50 đối tượng tổ chức, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý; lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn 36 đối tượng; lập hồ sơ 58 đối tượng đề nghị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đưa 39 đối tượng có quyết định của Tòa án nhân dân huyện đi cai nghiện bắt buộc... Vận động thu gom 17 súng tự chế, công cụ hỗ trợ, 60 vũ khí thô sơ, 12 hộp pháo, 627 trái pháo các loại, 7.800gr tiền chất thuốc pháo. Cùng với các hoạt động của lực lượng Công an, phong trào TDBVANTQ cũng được phát huy mạnh mẽ, thông qua các đợt phát động quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an 522 nguồn tin liên quan đến ANTT giúp lực lượng công an làm rõ 12 vụ án, triệt xóa 32 điểm đánh bạc; bắt giam, giữ 23 đối tượng. Các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp giải quyết có hiệu quả trên 80 vụ, việc mâu thuẫn tại cơ sở, không để xảy ra phức tạp.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ được các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Toàn huyện hiện có trên 26 loại mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo ANTT trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Một số mô hình có tính xã hội hóa cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là các mô hình: “Camera an ninh phòng chống tội phạm”; “Ánh sáng an ninh nâng cao”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy…. Bên cạnh đó, công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ được gắn với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Ngày hội TDBVANTQ”; “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào cách mạng khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh ở địa phương.

 

Lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở từng bước củng cố, xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở. Toàn huyện có 12 đơn vị Công an xã, thị trấn với 69 công an chính quy, 63 công an viên thôn, 122 bảo vệ dân phố và gần 600 dân phòng. Đội ngũ này hầu hết được bồi dưỡng nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ ở cơ sở.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, Công an huyện sẽ tiếp tục đổi mới công tác tham mưu Huyện ủy, UBND, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Bộ Công an trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nắm chắc tình hình, địa bàn, tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành điểm nóng về ANTT; phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trong thực hiện phong trào TDBVANTQ; đổi mới cách xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” thực chất, hiệu quả, tạo sức mạnh đồng bộ, lan tỏa ngay từ cơ sở. Chú trọng việc ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an viên thôn, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và thành viên của Mặt trận Tổ quốc để làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân xuất sắc, mô hình hay, có sức lan tỏa trong công tác đảm bảo ANTT.

Ung Chiêu Thành

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang