Đức Linh: Tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 ​

Trong 3 ngày (từ 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022.

Hội thao lần này có sự tham gia của lực lượng dân quân cơ động của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với 4 nội dung thi đấu gồm: Duyệt đội hình đội ngũ; Đồng diễn võ thể dục; 3 môn quân sự phối hợp; Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng xử trí tình huống A2.

Hội thao nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào điều kiện thực tế của lực lượng dân quân cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, rút kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện lực lượng dân quân cơ động những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để Ban Chỉ huy Quân sự huyện lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện các vận động viên xuất sắc tham gia Hội thao cấp tỉnh trong thời gian tới.

Minh Bảo

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang