Từ 01/7/2022 mức phí cấp căn cước công dân tăng gấp đôi mức hiện hành ​

 

Từ 01/7/2022, mức lệ phí làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp sẽ tăng gấp đôi mức hiện hành. Việc thu phí sẽ thực hiện theo Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, người dân được giảm 50% lệ phí làm CCCD gắn chíp theo Thông tư 112/2020 của Bộ Tài chính. Đây là thông tư quy định giảm mức thu một số khoản nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, được thực hiện từ 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Tuy nhiên, từ 01/7/2022, việc thu phí sẽ áp dụng theo Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính, khi đó các mức lệ phí làm CCCD sẽ không còn được giảm 50% như hiện nay.

Như vậy, từ 01/7/2022 , người dân làm CCCD phải nộp lệ phí gấp đối mức lệ phí hiện hành. Cụ thể:

- Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 15.000 đồng/thẻ CCCD. Từ ngày 01/7/2022 là 30.000 đồng/thẻ CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ CCCD. Từ 01/7/2022 là 50.000 đồng/thẻ CCCD.

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ CCCD. Từ 01/7/2022 là 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Bảo Đăng

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang