Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Đông Hà, xã Đông Hà

QD 481.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang