Võ Xu: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ​

 

anh tin bai

Ngày 02/11/2023, Đoàn thanh niên và Hội LHTN VN thị trấn Võ Xu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2023.

Hơn 70 đoàn viên, thanh niên tham gia hội nghị được tuyên truyền, phổ biến nhiều kiến thức pháp luật Việt Nam về tội phạm ma túy; phòng cháy chữa cháy; trật tự an toàn giao thông và các vấn đề khác được dư luận quan tâm trong hoạt động, sinh hoạt của tổ chức Đoàn.

Hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức, hành động tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên ý thức sâu sắc về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình trong việc thực hiện pháp luật, luôn gương mẫu, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu, nắm vững pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, vận động mọi công dân chấp hành nghiêm kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật.

Phương Ly

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang