Công an huyện Đức Linh phối hợp Công an xã Đa Kai cấp định danh điện tử cho công dân ​
anh tin bai

Ngày 30/6/2023, Công an huyện Đức Linh phối hợp Công an xã Đa Kai tổ chức cấp Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã.

Các đoàn viên, thanh niên phối hợp thực hiện việc cài tài khoản định danh điện tử cho nhân dân, hướng dẫn người dân thực hiện các bước sử dụng ứng dụng VneID. Việc thực hiện kích hoạt định danh điện tử được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện theo tinh thần kế hoạch của tổ Đề án 06 của xã.

Đến thời điểm hiện nay theo chỉ tiêu huyện giao thì trên địa bàn xã Đa Kai đã kích hoạt khoảng hơn 6.000 tài khoản mức độ 2, đạt 80 % kế hoạch huyện giao.

Kim Thạch

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang