Thôn 5 xã Mê Pu tích cực kích hoạt định danh điện tử cho người dân ​
anh tin bai

Ngày 16/7/2023, Ban điều hành thôn 5 xã Mê Pu ra quân, đến tận nhà vận động người dân kích hoạt định danh điện tử trên điện thoại thông minh theo quy định.

Cuộc ra quân nhằm thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, đảng viên, giáo viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã nói chung, Ban điều hành thôn 5 nói riêng, trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, hội viên trong việc tham gia vận động tuyên truyền lan toả sự gần gũi, quan tâm của hệ thống chính trị đối với nhân dân, xã hội trong việc ứng dụng công nghệ số, thu hút sự quan tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, tạo động lực tiền đề cho các giải pháp đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

Trong ngày đầu ra quân có 502/672 người kích hoạt định danh điện tử đạt, tỷ lệ 74,7 %. Ban điều hành thôn tiếp tục mời kích hoạt điện tử, sớm hoàn thành chỉ tiêu, để người dân thuận tiện khi thực hiện các thủ tục hành chính.

                                                                             Đình Danh

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang