Nam Chính: Tổ chức giao phát lệnh sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 ​

 

Sáng ngày 25/9/2023, tại Trung tâm văn hóa xã, Ủy ban nhân dân xã Nam Chính tổ chức giao phát lệnh sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

anh tin bai

Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, UBND xã Nam Chính đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật.

Trong đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Chính đã tổ chức phát lệnh sơ khám sức khỏe đối với 301 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và tuyên truyền các chính sách quyền lợi của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác quản lý, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                Bùi Ngọc Thanh

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang